Superwizja

Superwizja  coachingowa, mentoringowa i superwizorska jest wg EMCC niezbędnym elementem rozwoju profesjonalizmu coacha i mentora.

TU

znajdziesza aktualne wskazówki dotyczące polityki superwizyjnej EMCC i jej członków.

Wymienione są tu fukcje superwizji wg stosowanego przez EMCC modelu Hawkinsa i Smitha (2013). Opisane 6 kompetencji superwizora coachingu i mentoringu. Znajdziesz tu także wskazówki, jak wybierać superwizora dla siebie.

EMCC jest pionierem, jeśli chodzi o szkolenia dla superwizorów (znak jakości ESQA) i akredytacje międzynarodowe dla superwizorów ESIA)

Przeczytaj też na naszym blogu:

Maciej Bennewicz  Superwizja jako niezbędny element profesjonalizmu w coachingu oraz pozostałych zawodach edukacyjnych

Agnieszka Kaseja Superwizja w mentoringu i coachingu a “brak chemii”

O książce Katarzyny Dujanowicz i Anny Chraniuk “Superwizja w coachingu” 

Agnieszka Kaseja O roli superwizji w życiu profesjonalnego coacha i mentora

Share This