Myślał kogut o niedzieli…

Kogut, Łabądź… Jak coach może wykorzystać w swojej pracy metafory. Dziś metaforyczne ptactwo :)