Bilety: https://539449-8.evenea.pl/

WAGA SŁUCHANIA: Uważne słuchanie to podstawa zarówno relacji coachingowej, jak i wglądów klienta. Klient może spojrzeć głębiej, w nowy sposób na swoje sprawy własnie dzięki uważnej obecności coacha. To dlatego właśnie ludzie płacą coachom wynagrodzenie! Okazuje się, że obecność empatycznego człowieka jest nam potrzebna do zobaczenia naszych nierozwikłanych spraw i tematów w nowej perspektywie, czasami dotąd nieuświadomionej.

Dlatego coach, ale i mentor, musi być w ciągłym treningu słuchania. To jak słucha świadczy o jakości jego pracy.

INFORMACJE O WARSZTACIE, NA KTÓRY ZAPRASZAMY: Warsztat praktyczny dla coachów, mentorów oraz osób zainteresowanych efektami empatycznego  i uważnego słuchania. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu 3 h CPD (Ciągły Rozwój Profesjonalny).

CEL: Pogłębienie kompetencji   coachingowych, mentoringowych i menedżerskich

Warsztat “Transformująca moc słuchania Zen Coachingowego” pokazuje, jak proces słuchania daje klientowi możliwość wglądu i poszerzania świadomości (kompetencja nr 5 EMCC) oraz jak prowadzi do wyłonienia celu oraz energii i motywacji do działania (kompetencja nr 6 EMCC). Struktura procesu i jego przebieg przedstawiona będzie na modelu (kompetencja nr 7 EMCC).

DLA KOGO:

– dla coachów praktykujących w celu doświadczenia i poznania nowego modelu i technik

– dla coachów początkujących i w trakcie szkolenia w celu pogłębienia postawy coachingowej i rozluźnienia się w roli coacha

– dla osób pragnących zostać coachem w celu doświadczenia istoty coachingu

– dla praktyków NVC

– dla zainteresowanych empatycznym słuchaniem

– dla praktyków mindfulness i compassion.

PROGRAM:

1. Ćwiczenie medytacyjne grupowe

2. Słuchanie Zen Coachingowe

Cel słuchania ZC. Empatia i medytacja. Przestrzeń bycia i jego aspekty. Jak inne aspekty przestrzeni bycia oprócz myśli, tj. uczucia, ciało i potrzeby/tęsknoty serca mogą spełniać kluczową rolę w procesie.

3. Transformacja

Doświadczenie rosnącej świadomości siebie oraz bliskości i połączenia, co pozwala na dostęp przez klienta do jego wewnętrznej prawdy i mądrości, a potem naturalne wyłonienie się celu, rozwiązań i energii do ich realizacji.

4. Ćwiczenie w parach “Trudna sprawa i bycie”

O PROWADZĄCEJ:

Certyfikowana w 2013 roku przez Kåre Landfalda, twórcę Zen Coachingu do oferowania sesji i prowadzenia warsztatów Zen Coachingowych. Posiada doświadczenie z pracy NVC, Mindfulness i Focusing, które włącza i wykorzystuje w swojej praktyce. Autorka bloga www.wpelni.pl , programu “Bliżej siebie” opartego na słuchaniu Zen Coachingowym oraz cyklu warsztatów “Zen Coaching Open”. Prowadzi też Praktykę Słuchania i słuchanie uliczne. Od 2013 r. zajmuje się różnymi formami pracy Zen Coachingowej, w tym prowadzeniem indywidualnych sesji.Wcześniej przez kilkanaście lat była dyrektorem departamentu biznesowego w korporacji, po czym zdecydowała się podążyć za swoimi wartościami oraz zainteresowaniami i otworzyła własną firmę “W Pełni”. Dzięki praktykowaniu Zen Coachingu jest jej coraz łatwiej rezygnować z nieustannego sprawdzania: “Czy to dobrze, czy źle?”, “Właściwie, czy niewłaściwie?” i chętniej pyta: “Co jest dla mnie prawdziwe?”, “Jak ja się z tym mam?”, a w jej życiu jest coraz więcej zaufania i swobody. Ma dwójkę dorosłych dzieci i wiejskiego pieska Tunię.Zen Coaching jest najskuteczniejszym znanym jej sposobem wspierania zmiany osobistej i poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów prywatnych i zawodowych.

KOSZT:

GRATIS dla członków EMCC Poland

30 PLN dla pozostałych osób

Oferujemy zimne napoje, kawę i ciasteczka.

Bilety dostępne przez evenea: https://539449-8.evenea.pl/

FB: https://www.facebook.com/events/1517535774982493/

Kontakt: pl.prezes@emccouncil.org

Tel. 794 377 307

Share This