Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMCC PL poprzedzone Warsztatem Strategicznym.

Dziś w siedzibie firmy Norman Benett w Komorowie, odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków EMCC Poland. Spotkanie zostało poprzedzone warsztatem strategicznym na którym opracowaliśmy cele Stowarzyszenia do roku 2020. Od godziny 11:00 do 14:30 pracowaliśmy między innym nad takim tematami jak:

  • Edukacja i odpowiednie narzędzia
  • Konferencje
  • Korzyści dla członków
  • Widoczność EMCC Poland
  • Budowanie marki
  • CPD ….

Nadzwyczajne walne emcc Poland

Warsztat poprowadził Piotr Jaworski. Na koniec wypracowaliśmy 4 ważne cele. Do każdego z celów przypisaliśmy zadania i podzieliliśmy pracę na podgrupy robocze. Praca w podgrupach roboczych zacznie się już w wakacje a jej efekt poznamy już w połowie września.

W międzyczasie mieliśmy przerwę techniczną na obiad w ogrodzie 🙂

Po obiedzie odbyło się głosowanie, podczas którego dobrano nowych członków do władz zarządu EMCC Poland.

Do nowych władz zarządu weszły 2 osoby:

  • Dorota Anna Wróblewska
  • Iwona Murphy

Spotkanie zakończyło się o godzinie 16:55. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i członkom za cenne uwagi, wnioski i głos w dyskusji.

Share This