Porozumienie o współpracy na rzecz coachingu - EMCC

HISTORYCZNE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY INTEGRUJĄCE ŚRODOWISKO COACHINGOWE W POLSCE

Porozumienie o współpracy na rzecz coachingu. Trzy największe organizacje branży coachingu działające w Polsce 03.09.2018 roku w Warszawie podpisały „Porozumienie dotyczące partnerstwa i współpracy na rzecz coachingu w Polsce”, powołując w jego ramach Forum Organizacji Coachingowych.

Obszarami działania Forum mają być m.in. popularyzacja coachingu jako profesji, dbanie o standardy kompetencyjne i etyczne oraz integracja środowiska, które chce mówić jednym głosem. Odbiorcom aktywności Forum – w tym mediom i osobom korzystającym z coachingu – ma to m.in. ułatwić ocenę czym jest profesjonalny coaching.

 Forum coachingu  Porozumienie o współpracy na rzecz coachingu ICF . Porozumienie o współpracy na rzecz coachingu IC

To pierwsza taka inicjatywa integrująca środowisko profesjonalnego coachingu w Polsce, już teraz oceniana przez głosy z branży jako potrzebna i ważna.

EMCC Poland (Stowarzyszenie European Mentoring & Coaching Council Poland), Izba Coachingu oraz ICF Polska (Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego – ICF Polska) to trójka pierwszych sygnatariuszy Porozumienia dotyczącego partnerstwa i współpracy na rzecz coachingu w Polsce, powołującego Forum Organizacji Coachingowych.

Zgodnie z jego treścią działania Forum mają się skupiać na komunikacji związanej z wizerunkiem branży. Kreowany od lat spontanicznie przez osoby wykonujące zawód coacha, wymaga szeregu działań edukacyjno-informacyjnych, prezentujących poprawne rozróżnienie profesji coacha od innych pokrewnych.

Wykorzystując kanały komunikacyjne organizacji sygnujących, Forum będzie reagować i przekazywać swoje stanowisko w tak istotnych sprawach jak dobre praktyki zawodowe czy identyfikowanie i eliminowanie możliwych naruszeń. Zajmie się popularyzacją standardów kompetencyjnych i etycznych, będzie promować dorobek profesji i upowszechniać dostęp do wysokiej jakości usług. Ma porządkować wiedzę o coachingu i pracować na rzecz postrzegania zawodu coacha jako profesji społecznego zaufania.

Do wewnętrznych kwestii pozostających w gestii Forum będzie należała integracja i ściślejsza współpraca środowisk coachingowych, w tym na rzecz samej profesji i jej standardów.

Forum zostaje powołane jako ciało nieformalne, działające na zasadzie dobrowolnego zaangażowania reprezentantów organizacji, aktualnie bez starania o nadanie osobowości prawnej. Współpraca koncentrować się będzie na wspólnocie celów, z poszanowaniem odrębności każdego z sygnatariuszy.

Wagę tego faktu dla branży doceniają wszystkie organizacje Forum oraz – według sygnałów płynących ze środowiska – także osoby wykonujące zawód coacha a niestowarzyszone w żadnej z organizacji.

Forum pozostaje otwarte dla innych organizacji branżowych, które zechcą do niego przystąpić i podpisać tekst Porozumienia. Pełny tekst informacji prasowej znajdziesz tu: Porozumienie o współpracy na rzecz coachingu.

Środowisko polskich coachów poszło za przykładem działań, które podjęły coachingowe organizacje międzynarodowe, jednoczące się wokół wspólnych celów, takich jak np. Globalny Kodeks Etyczny, opracowany i przez nie przyjęty w 2016 roku.

O Porozumieniu, Forum Organizacji Coachingowych i jego aktywnościach będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych oraz w social mediach każdego z sygnatariuszy.

Kontakt: Dorota Anna Wróblewska, członek Zarządu EMCC Poland ds. Public Relations, tel. +48 609 025 732, e-mail: PL.PR@emccouncil.org

Share This