Po uproszczonym opisie zakresów relacji szkoleniowo – rozwojowych, kolej na podpowiedź, którą relację warto wybrać w zależności od osoby, sytuacji i potrzeb.

Załóżmy, że czujesz potrzebę zmiany „czegoś” w swoim życiu /pracy, ale nie potrafisz tego sprecyzować lub masz konkretny cel, szukasz wsparcia. Proponuję następujące konsultacje:

Coach pomoże sprecyzować, jaka zmiana, osiągnięcie jakiego celu sprawi, że poczujesz satysfakcję oraz co na tej drodze już masz, a co, jak i skąd można zdobyć.

Mentor sam przeprowadzał w życiu zmiany z sukcesem, potrafi o tym opowiedzieć, przedyskutować, udzielić rady, pokazać swoje sprawdzone drogi, może nawet otworzyć jakieś drzwi.

Od Doradcy wyjdziesz z listą możliwości wsparcia osiągnięcia celu, od merytorycznych kursów po kredyty

Trener/ Nauczyciel nauczy cię umiejętności potrzebnych do osiągnięcia celu

Mówca Motywacyjny doda wiary w siebie i energii, żeby to wszystko udźwignąć

W międzyczasie i na koniec warto wracać do Coacha, dzięki któremu  skuteczniej prześledzisz proces zmiany, dokonasz pożądanych korekt kierunku, dotrzymasz własnych postanowień.

Jeżeli proces nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, pojawiają się poważne trudności Klienta, które wykraczają poza kompetencje coacha, profesjonalny coach może zaproponować kontakt z innym specjalistą, np. psychologiem.

Dla ciekawych, poniżej kilka słów rozszerzenia.

1. Trener/ Nauczyciel vs Trainee/ Słuchacz/ Uczeń

Dla tych, którzy potrzebują przyswoić nową lub pogłębić/ rozszerzyć dotychczas posiadaną wiedzę/ umiejętności w konkretnej dziedzinie.

Trener/ Nauczyciel naucza, dyktuje zakres i tempo programu, ocenia rezultaty i za nie odpowiada.

Trainee/ Słuchacz/ Uczeń uczy się, przyswaja wiedzę i/ lub umiejętności, ćwiczy, trenuje, dąży do celu określonego przez Trenera/ Nauczyciela.

Przykłady: Wykładowca – Student, Szkoleniowiec – Kursant, Trener Sportowy – Zawodnik.

2. Doradca vs Klient

Dla tych, którzy szukają porady fachowca w interesującej ich dziedzinie. Laik udaje się do profesjonalisty, który posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i/ lub praktyczną i potrafi przedstawić możliwości wyboru w danym zakresie w zależności od zainteresowań, potrzeb, możliwości Klienta. Doradca prezentuje możliwości, Klient wybiera ( lub nie).

Przykłady: Doradca finansowy – Klient, Pracownik biura podróży – Klient, Pracownik Front Office każdej firmy oferującej usługi

3. Mentor vs Mentee

Dla tych, którzy poszukują autorytetu w danej dziedzinie, z którym można powadzić inspirujące dyskusje. Mentor to osoba z charyzmą, ekspertyzą, często z szeroką i głęboką wiedzą, długoletnim doświadczeniem potwierdzonym wysoką pozycją w środowisku, zaufaniem i poważaniem otoczenia, odniesionymi sukcesami. Często przypomina wielowiekową tradycję relacji Mistrz – Uczeń, gdzie w partnerskiej relacji Uczeń może uzyskać wsparcie/ feedback, dzięki którym odkryje i rozwinie swoje możliwości

Przykład: Potencjalnie każda osoba o dłuższym stażu i/ lub wyższej pozycji w hierarchii danej dziedziny – początkujący adept tej dziedziny

4. Mówca motywacyjny vs Słuchacz

Dla tych, którzy potrzebują pozytywnej energii do działania i są otwarci na uczciwy dialog z samym sobą. Potencjalna moc Mówcy Motywacyjnego wywodzi się z faktu, iż on sam osiągnął w życiu wiele i potrafi przekonać Słuchaczy, że drogi, metody i podejście, które przyniosły mu sukces mogą być bardziej uniwersalne niż jego jednostkowy. Dzięki charyzmie, darowi przemawiania do wyobraźni może zmotywować swoich Słuchaczy do podjęcia działania poprzez prezentację własnego przykładu, zadawanie pytań, zachęcanie Słuchacza do dialogu z samym sobą, etc. Praktyczny efekt zależy wyłącznie od Słuchacza. Jeżeli odkryje w sobie możliwości, znajdzie zastosowanie dla metod i konsekwentnie podąży drogą zaprezentowaną przez Mówcę, być może zbliży się do swojego celu. Kluczem jest uczciwe i realistyczne podejście Słuchacza. Mówca w żaden sposób nie odpowiada za ostateczny rezultat.

Przykład: pionier w tej dziedzinie, Anthony Robbins

5. Coach vs Coachee/ Klient

Dla tych, którzy stoją w obliczu świadomie postanowionej lub wymuszonej przez okoliczności losowe zmiany i szukają wsparcia uważnego, aktywnego, przygotowanego do tej roli słuchacza i motywatora. Coaching przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować nad przyszłością. Klient może mieć sprecyzowany cel lub czuć, że potrzebuje zmiany, ale nie wiedzieć, co konkretnie miałoby się stać, aby osiągnął komfort psychiczny. Może to dotyczyć życia prywatnego lub zawodowego. Coach posiada wiedzę i szeroki zakres technik, dzięki którym potrafi pomóc sprecyzować, jaka zmiana pomoże Klientowi osiągnąć cel przy pełnym poszanowaniu ludzi z jego otoczenia, wykorzystaniu posiadanych już zasobów i możliwości. Klient ze sprecyzowanym celem rozpracuje swoją własną drogę, plan efektywnego działania, aby go skutecznie osiągnąć. Odpowiadając na pytania Coacha Klient może uporządkować  myśli, zamierzenia, możliwości, posiadane zasoby, przyjrzeć się swoim przekonaniom i relacjom. Nie musi odpowiadać głośno, zachowując autonomię

Coach EMCC zachowuje pełną dyskrecję, nie udziela rad, nie szkoli, nie ocenia. Komentuje i udziela informacji zwrotnej za zgodą Klienta. Decyzje należą do Klienta.

Klient profesjonalnego coacha zwerbalizuje pożądaną przez siebie zmianę, stworzy listy swoich zasobów i realistycznych sposobów wzmocnienia słabszych stron oraz/lub plan osiągnięcia oczekiwanej przez siebie zmiany, w zależności od potrzeb.

6. Psycholog/ Terapeuta vs Klient/Pacjent

Dla tych, którzy mają do rozwiązania problem, z którym z różnych powodów nie mogą poradzić sobie sami. Psycholog pracuje często z przeszłością Klienta, by odkryć i wyeliminować/ ograniczyć przyczyny obecnej niekomfortowej dla Klienta sytuacji. Klient uzyskuje diagnozę oraz proponowaną  i określoną przez Psychologa terapię.

W następnym artykule opowiem, jak wygląda profesjonalny proces coachingowy.

Share This