SUPERWIZJA

EMCC

SUPERWIZJA

EMCC to organizacja wyznaczająca standardy w dziedzinie superwizji coachingu i mentoringu już od 20 lat.

  Definicja
  Superwizja coachingu to bezpieczna przestrzeń, w której praktykujący superwizor prowadzi refleksyjny dialog z superwizantem w celu wsparcia jego praktyki coachingowej/mentoringowej, jego osobistego rozwoju oraz zadbania o jego dobrostan.

  Cel superwizji:

  • Upewnienie się, że caoch/mentor utrzymuje odpowiedni standard pracy
  • Facylitacja rozwoju praktyki konkretnego coacha/mentora
  • Dostarczenie wsparcia dla dobrostanu coacha/mentora

  Czym superwizja jest, a czym nie jest?

  Superwizja nie jest nadzorem, oceną ani zarządzaniem czyjąś praktyką. Jest to refleksyjna praktyka, którą profesjonalny coach/mentor uprawia przez całe życie zawodowe, żeby zagwarantować najwyższą jakość swoich usług klientom. Odbywa się to na bazie dialogu i refleksji, w stylu coachingowym. Superwizja to bezpieczna moderowana przestrzeń na osobistą pracę nad swoim trudnościami, swoim stylem pracy, wyodrębnieniem i pełnym wykorzystaniem swoich mocnych stron. Jej ważna funkcją jest nadawanie znaczeń, budowanie refleksji nad wszystkim, co wydarza się w relacjach coachingowych i mentoringowych, osiąganie wglądów i uczenie się na doświadczeniu własnym i innych.

  Ile godzin superwizji potrzebuję?

  EMCC wymaga od stowarzyszonych praktyków podawania się regularnej superwizji – przynajmniej 1 raz na każde 35h praktyki lub minimalnie 4 x do roku.

  UWAGA: w przypadku ubiegania się o akredytację wymagane jest udokumentowanie minimum 4 sesji superwizji z jednym superwizorem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem dokumentacji do akredytacji. Superwizor wystawia superwizantowi opinię.

  Rodzaje superwizji

  • Indywidualna
  • Grupowa
  • Koleżeńska (interwizja)

   

  Co mówi Globalny Kodeks Etyczny o superwizji?

  Przeczytaj dział o superwizji:

  WSKAZÓWKI

  JAK WYBRAĆ SUPERWISORA?

  Akredytacja coacha/mentora min. poziom EIA EMCC Practitioner lub odpowiednik
  Długość praktyki superwizora min. 3 lata
  Liczba godzin praktyki 120h (indywidualna lub/i grupowa)
  Liczba klientów 10 (indywidualnych lub/i grup)
  Feedback od klientów 5 od początku praktyki
  CPD w zakresie superwizji 20h rocznie od początku praktyki
  Udział w
  •  superwizji indywidualnej lub/i
  •  
  grupie superwizyjnej lub/i
  •  
  grupie interwizyjnej ustrukturyzowanej
  1h na kwartał
  lub
  1h na 35h praktyki

  Więcej na temat kompetencji wymaganych od superwizora znajdziesz tu: Supervision – EMCC Global

  Share This