O EMCC

Dowiedz się więcej o nas

Europejska Rada Mentoringu i Coachingu (EMCC) została założona w 1992 roku (jako EMC, Europejska Rada Mentoringu). W 2002 po włączeniu coachingu, nazwa została zmieniona na EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Rada początkowo znana w korporacjach, rozwijała się w oparciu o perspektywę europejską, włączając coraz więcej krajów w Europie, jak i poza nią. Obecnie zrzesza ponad 5 500 praktyków w około 70 krajach na całym świecie.

Jako członkowie EMCC Poland jesteśmy grupą wolontariuszy, których łączy pasja do podnoszenia standardów mentoringu, coachingu i superwizji w tych obszarach. Realizujemy ją między innymi poprzez doskonalenie i weryfikację kompetencji osób oraz szkół w ramach uznanych na całym świecie akredytacji indywidualnych (European Individual Accreditation EIA ) i superwizyjnych (European Supervision Individual Accreditation ESIA) oraz akredytacji firm i kursów szkolących mentorów, coachów i superwizorów (European Quality Award EQA, European Supervision Quality Award ESQA). Ostatnio dodalismy do naszej oferty Akredytację dla Wewnętrznych Programów Mentoringowych i Coachingowych ISMCP.

Współpracujemy ściśle z organizacjami europejskimi, dostawcami, odbiorcami usług oraz naukowcami zajmującymi się tą tematyką, posiadamy bogatą bibliotekę badań i studiów przypadków dotyczących mentoringu, coachingu i superwizji, którą udostępniamy naszym członkom. Regularnie spotykamy się podczas międzynarodowych konferencji, warsztatów lokalnych oraz w ramach międzynarodowych grup roboczych pracujących nad wieloma aspektami mentoringu, coachingu i superwizji.

EMCC Poland jest organizacją otwartą dla wszystkich osób i organizacji zainteresowanych promowaniem jakości, zasad etycznych oraz rozwojem mentoringu, coachingu i superwizji w Polsce.

Będąc członkami EMCC Poland zobowiązujemy się przestrzegać Globalnego Kodeksu Etycznego (od 2016).

emcc_council_structure

Główne zasady

EMCC jest organizacją obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim, rozwijającym się globalnie.

EMCC jest organizacją niezależną, bezstronną i non-profit.

EMCC ma na celu zebranie wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

  • Profesjonalistów zapewniająccyh usługi coachingu, mentoringu, superwizji oraz trenerów i menedżerów zarządzających procesami coachingu i mentoringu.
  • Naukowców zaangażowanych w coaching, mentoring, superwizję. 
  • Nabywców coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC promuje najwyższych standardy profesjonalne.

EMCC Poland jest zjednoczonym i integralnym ciałem obejmującym szerokie spektrum członków indywidualnych – coachów, mentorów i HR Managerów, superwizorow, trenerów coachingu i mentoringu oraz organizacji – od organizacji NGO po firmy oferujące profesjonalne szkolenia i  rozwój zawodowy, a także doradztwo w życiu zawodowym i prywatnym oraz akademickie wydziały psychologii.

Kluczowym celem EMCC jest opracowanie europejskich norm, etyki i profesjonalnego kodeksu postępowania w coachingu, mentoringu  oraz superwizji i superwizji superwizorów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Członkowie są motywowani do brania udziału w Międzynarodowych Grupach Roboczych na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia – lokalnie i globalnie –  aby wypracować standardy i  zasady etycznych i skutecznych zachowań. W celu promocji praktyk coachingu i mentoringu oraz zwiększenia ilości badań staramy się o wsparcie renomowanych instytucji.

Komitety i zespoły robocze

Członkowie EMCC są zapraszani do brania udziału drogą internetową (webinary) oraz na żywo (warsztaty) w specjalistycznych cyklach  rozwojowych. Po zarejestrowaniu się jako członek EMCC Poland, otrzymasz informację na temat spotkań i będziesz miał możliwość wymieniać swoje uwagi i poglądy oraz rozwijać się jako profesjonalista coachingu, mentoringu, superwizji oraz zarządzania procesami w działe HR.

ZADANIA EMCC POLAND to przede wszystkim:

Otwartość – Szacunek dla różnorodności

Propagujemy otwartość wobec proponowanych stylów i poglądów coachingu i mentoringu oraz superwizji, a także form pracy na rzecz klienta.

Kształcenie coachów i mentorów

Rekomendacja EMCC Poland jest świadectwem wysokiej jakości pracy coacha, mentora, superwizora oraz jego etyki. Promujemy możliwości kształcenia w zakresie coachingu, mentoringu i superwizji oraz udoskonalania warsztatu oraz wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami/stylami kształcenia i różnymi podejściami i metodologiami.

Globalny Kodeks Etyczyny

Promujemy dobre praktyki i ekologię coachingu i mentoringu wypracowaną przez EMCC.

Badania rynku

Prowadzimy badania, przeprowadzamy ankiety. Dostarczamy rzetelnej metodologicznie wiedzy na temat rynku, oferty, praktyki codziennej, modeli coachingowych/ mentoringowych/ superwizyjnych, skuteczności oddziaływań etc.

Edukacja klienta

Dostarczamy klientom informacje, dzięki którym wie, o co pytać w sprawie coachingu/ mentoringu/ superwizji, aby podjąć najlepsze dla siebie decyzje w kwestii wyboru metody coachingowej czy mentoringowej, stylu pracy i osoby coacha, mentora czy superwizora. Pomagamy klientowi określić potrzeby, które może zrealizować poprzez coaching i/lub mentoring w kategoriach spodziewanych efektów.

Promujemy i edukujemy klienta i szeroko pojęty rynek odbiorców coachingu, mentoringu i superwizji w zakresie wskaźników profesjonalizmu, m.in.:

  • Czy coach/mentor odbywa superwizje i w jaki sposób one służą jego skuteczności?
  • Czy ma wsparcie merytoryczne, programowe i etyczne zespołu coachów/konsultantów czy działa sam? W oparciu o jaką metodologię?
  • Jakie coach/mentor/firma posiada certyfikaty/szkolenia i co one oznaczają w zakresie kompetencji?

STATUT EMCC POLAND

ZARZĄD EMCC POLAND

Agnieszka Kaseja

Prezes

Robert Łężak

Członek zarządu

Piotr Jaworski

Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Matusiak

Rafał Szewczak

Agnieszka Sadowska

Serdecznie zapraszamy do EMCC Poland, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym mentorem, coachem, czy może po prostu interesują Cię te dziedziny.

Share This