O EMCC

Dowiedz się więcej o nas

Europejska Rada Mentoringu i Coachingu (EMCC) została założona w 1992 roku (jako EMC, Europejskie Centrum Mentoringu). W 2002 po włączeniu coachingu, nazwa została zmieniona na EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Rada początkowo znana w korporacjach, rozwijała się w oparciu o perspektywę europejską, włączając coraz więcej krajów w Europie, jak i poza nią. Obecnie zrzesza ponad 5 000 praktyków w 63 krajach na całym świecie.

Jako członkowie EMCC Poland jesteśmy grupą wolontariuszy, których łączy pasja do podnoszenia standardów mentoringu i coachingu. Realizujemy ją między innymi poprzez doskonalenie i weryfikację kompetencji osób oraz szkół w ramach uznanych na całym świecie akredytacji indywidualnych (European Individual Accreditation EIA ) i superwizyjnych (European Supervision Individual Accreditation ESIA) oraz akredytacji firm i kursów szkolących mentorów, coachów i superwizorów (European Quality Award EQA, European Supervision Quality Award ESQA).

Współpracujemy ściśle z organizacjami europejskimi, dostawcami, odbiorcami usług oraz naukowcami zajmującymi się tą tematyką, posiadamy bogatą bibliotekę badań i studiów przypadków dotyczących mentoringu i coachingu, którą udostępniamy naszym członkom. Regularnie spotykamy się podczas międzynarodowych konferencji, warsztatów lokalnych oraz w ramach międzynarodowych grup roboczych pracujących nad wieloma aspektami mentoringu i coachingu.

EMCC Poland jest organizacją otwartą dla wszystkich osób i organizacji zainteresowanych promowaniem jakości, zasad etycznych oraz rozwojem mentoringu i coachingu w Polsce.

Będąc członkami EMCC Poland zobowiązujemy się przestrzegać Globalnego Kodeksu Etycznego (2016).

emcc_council_structure

Główne zasady

EMCC jest organizacją obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu i mentoringu.

EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim.

EMCC jest organizacją niezależną, bezstronną i non-profit.

EMCC ma na celu zebranie wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

  • Profesjonalistów zapewniająccyh usługi coachingu i mentoringu (w tym szkolenia i nadzór).
  • Naukowców zaangażowanych w coaching i mentoring.
  • Nabywców coachingu i mentoringu.

EMCC promuje przyjmowanie najwyższych standardów jakości.

EMCC Poland jest zjednoczonym i integralnym ciałem obejmującym szerokie spektrum członków indywidualnych – coachów, mentorów i HR Managerów oraz organizacji – od organizacji NGO po firmy oferujące profesjonalne szkolenia i  rozwój zawodowy, a także doradztwo w życiu zawodowym i prywatnym oraz akademickie wydziały psychologii.

Kluczowym celem EMCC jest opracowanie europejskich norm, etyki i profesjonalnego kodeksu postępowania w coachingu i mentoringu w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Członkowie są motywowani do brania udziału w Międzynarodowych Grupach Roboczych na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia – lokalnie i globalnie –  aby wypracować standardy i  zasady etycznych i skutecznych zachowań. W celu promocji praktyk coachingu i mentoringu oraz zwiększenia ilości badań staramy się o wsparcie renomowanych instytucji.

Komitety i zespoły robocze

Członkowie EMCC są zapraszani do brania udziału drogą internetową (webinary) oraz na żywo (warsztaty) w specjalistycznych cyklach  rozwojowych. Po zarejestrowaniu się jako członek EMCC Poland, otrzymasz informację na temat spotkań i będziesz miał możliwość wymieniać swoje uwagi i poglądy oraz rozwijać się jako profesjonalista coachingu i mentoringu oraz zarządzania dzialem HR.

ZADANIA EMCC POLAND to przede wszystkim:

Otwartość – Szacunek dla różnorodności

Propagujemy otwartość wobec proponowanych stylów i poglądów coachingu i mentoringu, a także form pracy na rzecz klienta

Kształcenie coachów i mentorów

Rekomendacja EMCC Poland jest świadectwem wysokiej jakości pracy coacha czy mentora oraz jego etyki. Promujemy mozliwości kształcenia w zakresie coachingu i mentoringu oraz udoskonalania warsztatu oraz wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami/stylami kształcenia i różnymi podejściami i metodologiami.

Globalny Kodeks Etyczyny

Promujemy dobre praktyki i ekologię coachingu i mentoringu wypracowaną przez EMCC.

Badania rynku

Prowadzimy badania, przeprowadzamy ankiety. Dostarczamy rzetelnej metodologicznie wiedzy na temat rynku, oferty, praktyki codziennej, modeli coachingowych, skuteczności oddziaływań etc.

Edukacja klienta

Dostarczamy klientom informacje, dzięki którym wie, o co pytać w sprawie coachingu/mentoringu, aby podjąć najlepsze dla siebie decyzje w kwestii wyboru metody coachingowej czy mentoringowej, stylu pracy i osoby coacha czy mentora. Pomagamy klientowi określić potrzeby, które może zrealizować poprzez coaching i/lub mentoring w kategoriach spodziewanych efektów.

Promujemy i edukujemy klienta i szeroko pojęty rynek odbiorców coachingu i mentoringu w zakresie wskaźników profesjonalizmu, m.in.:

  • Czy coach/mentor odbywa superwizje i w jaki sposób one służą jego skuteczności?
  • Czy ma wsparcie merytoryczne, programowe i etyczne zespołu coachów/konsultantów czy działa sam? W oparciu o jaką metodologię?
  • Jakie coach/mentor/firma posiada certyfikaty/szkolenia i co one oznaczają w zakresie kompetencji?

STATUT EMCC POLAND

Pobierz statut

ZARZĄD EMCC POLAND

Agnieszka Kaseja

Prezes

Robert Łężak

Członek zarządu

Magdalena Kozioł

Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Matusiak

Rafał Szewczak

Agnieszka Sadowska

Serdecznie zapraszamy do EMCC Poland, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym mentorem, coachem, czy może po prostu interesują Cię te dziedziny.

Share This