O EMCC

Dowiedz się więcej o nas

 

Obecne EMCC czyli stowarzyszenie European Mentoring and Coaching Council zostało założone w 1992 roku jako EMC, European Mentoring Centre. W 2002, po włączeniu coachingu, stowarzyszenie przeniosło się do Brukseli i nazwa została zmieniona na EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Założycielami EMCC byli: David Clutterbuck, David Megginson, Julie Hay, Eric Parsloe, Sir John Whitmore ze współpracownikami Bobem Garveyem and Liz Boredon, Więcej: https://www.emccouncil.org/about_emcc/history/founders/

EMCC początkowo znane w korporacjach, rozwijało się w oparciu o perspektywę europejską, włączając coraz więcej krajów w Europie, jak i poza nią. Obecnie EMCC ma 24 file. W grudniu 2017 roku zrzeszała  4,976 członków w 58 krajach na całym świecie. Od 2018 r. obejmuje także rejon Azji i Pacyfiku.

Jako członkowie EMCC Poland jesteśmy grupą wolontariuszy, których łączy pasja do podnoszenia standardów mentoringu, coachingu i superwizji w tych obszarach. Realizujemy ją między innymi poprzez doskonalenie i weryfikację kompetencji osób oraz szkół w ramach uznanych na całym świecie akredytacji indywidualnych (European Individual Accreditation EIA ) i superwizyjnych (European Supervision Individual Accreditation ESIA) oraz akredytacji firm i kursów szkolących mentorów, coachów i superwizorów (European Quality Award EQA, European Supervision Quality Award ESQA). Ostatnio dodaliśmy do naszej oferty Akredytację dla Wewnętrznych Programów Mentoringowych i Coachingowych ISMCP.

Współpracujemy ściśle z organizacjami europejskimi, dostawcami, odbiorcami usług oraz naukowcami zajmującymi się tą tematyką, posiadamy bogatą bibliotekę badań i studiów przypadków dotyczących mentoringu, coachingu i superwizji, którą udostępniamy naszym członkom. Regularnie spotykamy się podczas międzynarodowych konferencji, warsztatów lokalnych oraz w ramach międzynarodowych grup roboczych pracujących nad wieloma aspektami mentoringu, coachingu i superwizji.

EMCC Poland jest filią EMCC. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób i organizacji, w tym uczelni, zainteresowanych promowaniem jakości, zasad etycznych oraz rozwojem mentoringu, coachingu i superwizji w Polsce.

Będąc członkami EMCC Poland zobowiązujemy się przestrzegać Globalny Kodeks Etyczny (2016, 2018).

emcc_council_structure

Główne zasady

EMCC jest organizacją otwartą, obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim, rozwijającym się globalnie.

EMCC jest organizacją niezależną, bezstronną i non-profit.

EMCC ma na celu zebranie wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

  • Profesjonalistów zapewniających usługi coachingu, mentoringu, superwizji oraz trenerów i menedżerów zarządzających procesami coachingu i mentoringu.
  • Naukowców zaangażowanych w coaching, mentoring, superwizję. 
  • Nabywców coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC promuje najwyższych standardy profesjonalne.

EMCC Poland jest zjednoczonym i integralnym ciałem obejmującym szerokie spektrum członków indywidualnych – coachów, mentorów i HR Managerów, superwizorow, trenerów coachingu i mentoringu oraz organizacji – od organizacji NGO po firmy oferujące profesjonalne szkolenia i  rozwój zawodowy, a także doradztwo w życiu zawodowym i prywatnym oraz akademickie wydziały psychologii i zarządzania.

Kluczowym celem EMCC jest opracowanie europejskich norm, zasad etyki i profesjonalnego kodeksu postępowania w coachingu, mentoringu  oraz superwizji i superwizji superwizorów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Członkowie są motywowani do brania udziału w Międzynarodowych Grupach Roboczych na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia – lokalnie i globalnie –  aby wypracować standardy i  zasady etycznych i skutecznych zachowań w naszej profesji. W celu promocji praktyk coachingu, mentoringu i superwizji oraz zwiększenia ilości badań staramy się o wsparcie renomowanych instytucji.

Komitety i zespoły robocze

Członkowie EMCC są zapraszani do brania udziału drogą internetową (webinary) oraz na żywo (warsztaty) w specjalistycznych cyklach rozwojowych zwanych CPD (Continuing Professional Development). Po zarejestrowaniu się jako członek EMCC Poland, otrzymasz informację na temat spotkań i będziesz miał możliwość wymieniać swoje uwagi i poglądy oraz rozwijać się jako profesjonalista coachingu, mentoringu, superwizji oraz zarządzania procesami w dziale HR.

ZADANIA EMCC POLAND to przede wszystkim:

Otwartość – Szacunek dla różnorodności

Propagujemy otwartość wobec proponowanych stylów i poglądów coachingu i mentoringu oraz superwizji, a także form pracy na rzecz klienta.

Kształcenie coachów, mentorów i superwizorów

Rekomendacja EMCC Poland jest świadectwem wysokiej jakości oraz etyki pracy coacha, mentora, superwizora. Promujemy możliwości kształcenia w zakresie coachingu, mentoringu i superwizji oraz udoskonalania warsztatu oraz wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami/ stylami kształcenia i różnymi podejściami czy metodologiami.

Globalny Kodeks Etyczyny

Promujemy dobre praktyki i ekologię coachingu, mentoringu i superwizji wypracowaną przez EMCC.

Badania rynku

Prowadzimy badania, przeprowadzamy ankiety. Dostarczamy rzetelnej metodologicznie wiedzy na temat rynku, oferty, praktyki codziennej, modeli coachingowych/ mentoringowych/ superwizyjnych, skuteczności oddziaływań etc.

Edukacja klienta

Dostarczamy klientom informacje, dzięki którym wie, o co pytać w sprawie coachingu/ mentoringu/ superwizji, aby podjąć najlepsze dla siebie decyzje w kwestii wyboru metody coachingowej, mentoringowej i superwizyjnej, stylu pracy i osoby coacha, mentora czy superwizora. Pomagamy klientowi określić potrzeby, które może zrealizować poprzez coaching, mentoring i superwizję w kategoriach spodziewanych efektów.

Promujemy i edukujemy klienta i szeroko pojęty rynek odbiorców coachingu, mentoringu i superwizji w zakresie wskaźników profesjonalizmu, m.in.:

  • Czy coach/mentor odbywa superwizje i w jaki sposób służą one jego skuteczności?
  • Czy ma wsparcie merytoryczne, programowe i etyczne zespołu (coachów, mentorów, konsultantów) czy działa sam? W oparciu o jaką metodologię pracuje?
  • Jakie coach/mentor/superwizor/firma posiada certyfikaty/szkolenia i co one oznaczają w zakresie kompetencji?

STATUT EMCC POLAND

ZARZĄD EMCC POLAND

Agnieszka Kaseja

Członek zarządu ds. edukacji, etyki i superwizji

Dorota Anna Wróblewska

Członek zarządu ds. PR

Robert Łężak - Akredytowany Mentor Coach EIA EMCC

Robert Łężak

Członek zarządu ds. marketingu

Iwona Murphy

Członek zarządu ds. komunikacji międzynarodowej

Piotr Jaworski

Członek zarządu ds mentoringu i współpracy z firmami

Komisja Rewizyjna:

Rafał Szewczak

Agnieszka Zawadzka

Katarzyna Syrówka

Serdecznie zapraszamy do EMCC Poland, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym mentorem, coachem, czy może po prostu interesują Cię te dziedziny.

Share This