WYDARZENIE

JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ KLIENTA DO PRACY COACHINGOWEJ?

JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ KLIENTA DO PRACY COACHINGOWEJ?

DATA

07/06/2017

}

GODZINA

19:00 – 20:00

KATEGORIA


JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ KLIENTA DO PRACY COACHINGOWEJ?

Aby skutecznie pracować z klientem, coach wraz z klientem określa ramy, w jakich proces będzie się odbywał. To tworzy znane i bezpieczne warunki dla pracy rozwojowej oraz zapewnia, że coach i klient wiedzą czego mogą oczekiwać od siebie nawzajem oraz od procesu.

Podczas 60-minutowego spotkania omówimy praktyki i narzędzia, które pomagają zarządzać procesem coachingowym, aby był on maksymalnie użyteczny dla klienta. Zagadnienia te dotyczą kompetencji coacha wg EMCC: Zarządzanie warunkami umowy.

PRZEBIEG WEBINARU

  • 19:00: Powitanie i sprawy organizacyjne
  • 19:05: Prezentacja
  • 19:45: Pytania i odpowiedzi

PROGRAM

  • Zanim rozpocznie się proces – przygotowanie coacha i klienta
  • Ustalanie kontraktu coachingowego
  • Etyka w praktyce coachingowej
  • Granice kompetencji coacha

PROWADZĄCY:

RAFAŁ SZEWCZAK – Certyfikowany Coach (Professional Certified Coach, CoachWise™) i superwizor coachingu (Izba Coachingu). Współwłaściciel kilku firm szkoleniowych: NOVO, ARS MENTORIS oraz Centrum Zmiany NOWE. Dyrektor Programowy Studium Zawodowego Coacha Biznesu, Studium Zawodowego Trenera Zmiany i Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego. Psycholog, zrzeszony w International Coach Federation (ICF) i European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Specjalizuje się w coachingu przedsiębiorczości i coachingu par. Wspiera w rozwoju trenerów i coachów, przygotowując ich do akredytacji w ICF oraz Izbie Coachingu. Pracuje z zespołami wspierając ich efektywność.

MAGDALENA KOZIOŁ – Certyfikowany Coach ICF (Associated Certified Coach) oraz Izby Coachingu. Certyfikowany superwizor coachingu Izby Coachingu. Członek Zarządu European Mentoring And Coaching Council Poland. Uczy coachingu w Studium Zawodowym Coacha Biznesu. Pracuje z osobami przygotowującymi się do akredytacji na poziomie ACC. Trener biznesu, trener zmiany, wykładowca w Studium Trenera Zmiany NOVO. Mentor. Coach grupowy i zespołowy, wspiera budowanie i integrowanie zespołów wokół wspólnego celu. Specjalizuje się w obszarze poczucia sensu i autentyczności w kontekście przywództwa, kariery i harmonii w życiu.

Zarejestruj się:

Zarejestruj się na webinar