WYDARZENIE

EMCC Coffee – 16 marca 2023

EMCC Coffee - 16 marca 2023

DATA

16/03/2023

}

GODZINA

18:00 – 20:00

KATEGORIA


EMCC Coffee

Spotkanie prowadzone jest w lekkiej, swobodnej atmosferze.
Zależy nam żebyś razem się poznawali, wymieniali doświadczenia i tworzyli networking.

Zgodnie z uchwałą nr 10 NWZC z dnia 19 stycznia 2023:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków EMCC Poland podjęło uchwałę o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków EMCC Poland zobowiązuje Komisję Rewizyjną i Zarząd do przedstawienia propozycji Nowej Składki Członkowskiej wraz z uzasadnieniem najpóźniej do dnia 10 marca 2023.
W okresie od 10 marca do 20 marca będą trwały konsultacje z Członkami EMCC Poland.
22 marca 2023 w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków odbędzie się głosowanie propozycji nowej stawki członkowskiej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W związku z powyższym na najbliższym spotkaniu EMCC Coffee chcemy przedstawić Wam propozycje zmiany składek członkowskich w EMCC Poland.

Już 22 marca 2023 o godzinie 18:00 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków EMCC Poland, które będzie zakończeniem kadencji obecnego Zarządu EMCC Poland.

Dlatego też chcemy zachęcić Was do dołączenia do tego spotkania, w trakcie którego będziemy decydować o wysokości składki Członkowskiej EMCC Poland.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia!

Prowadzący spotkanie:

Zarząd EMCC Poland:
Monika Bęcka – Prezes EMCC Poland
Paulina Janiak – Wiceprezes EMCC Poland
Magdalena Mikołajewska – Wiceprezes EMCC Poland
Piotr Macieja – Członek Zarządu EMCC Poland
Krzysztof Wiśniewski – Członek Zarządu EMCC Poland

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Rydzel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jolanta Pietrykowski
Katarzyna Krupińska-Obel
Dominika Herburt-Heybowicz

Nie jesteś członkiem EMCC Poland?

Dołącz do Stowarzyszenia EMCC Poland!

https://emccpoland.org/czlonkostwo/ 

Jesteś członkiem EMCC Poland?

Zaloguj się aby zarejestrować się na webinar bezpłatnie!
Zaloguj się