WYDARZENIE

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy – rozpoczęcie / kurs akredytowany EQA EMCC /

DATA

16/03/2018 - 18/03/2018

}

GODZINA

00:00 – 23:59

KATEGORIA


Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy
(Business Coach Professional Certificate)

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki
akredytowany European Quality Award EMCC na poziomie Practitioner

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jest skonstruowany tak aby zdobyte kompetencje mogły być zastosowane przez:

 • Menedżerów różnych szczebli
 • Coachów, tutorów i trenerów biznesowych
 • Doradców i konsultantów
 • Pracowników działów personalnych, szkoleniowych oraz osoby zarządzające potencjałem ludzkim
 • Nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym
 • Studentów i absolwentów studiów
 • Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju
 • Pasjonatów rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

Prowadzący:

 • Maciej Bennewicz – Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, Superwizor, Mentor
 • Anna Prelewicz – Wykładowca i Trener Kognitywny, Coach, Mentor

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają w programie coachingowego kursu certyfikacyjnego usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń.  Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego o charakterze biznesowym oraz life-coachingu.

Podbudową programu jest podręcznik „Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych.

Więcej informacji – strona kursu Centrum Inspiracje, BIK, Warszawa