WYDARZENIE

Walne Zgromadzenie Członków EMCC

Walne Zgromadzenie Członków EMCC

DATA

18/06/2020

}

GODZINA

18:00 – 18:00

KATEGORIA


Porządek Obrad

 • 1.     Powitanie
 • 2.     Sprawdzenie listy obecnych
 • 3.     Ustalenie quorum
 • 4.     Sprawozdanie doroczne:
 • a)  Zarządu
 • b)  Stowarzyszenia
 • c)   Komisji Rewizyjnej
 • 5.     Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu, Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
 • 6.     Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 • 7.     Uchwała o ustaleniu wysokości składek członkowskich za 2020
 • 8.     Wolne wnioski
 • 9.     Dyskusja
 • 10.  Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia

Pozdrawiamy,
Zarząd EMCC Poland
www.emccpoland.org

Zarejestruj się