WYDARZENIE

WGLĄD W GŁĄB – 3 SPOSOBY BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA (webinar)

DATA

05/09/2017

}

GODZINA

19:00 – 20:00

KATEGORIA


W ramach Continuous Professional Development (CPD) EMCC Poland zaprasza na webinar:

WGLĄD W GŁĄB – SPOSOBY BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA (webinar)

Żeby klient był w stanie zaprojektować sobie taką zmianę, jaka najlepiej odpowie na jego pragnienia, potrzebuje dokonać w sobie odkrycia. Zobaczyć coś lub uświadomić sobie coś, co do tej pory umykało jego świadomości. Coach tworzy okazje do takich wglądów, posiłkując się szeregiem narzędzi coachingowych.

Podczas 60-minutowego spotkania dokonamy przeglądu narzędzi i technik, jakie ma na podorędziu coach, by skutecznie poszerzać samopoznanie i samoświadomość klienta.

Zagadnienia te dotyczą kompetencji coacha wg EMCC: Tworzenie przestrzeni dla pogłębiania wglądu i wiedzy.

PRZEBIEG WEBINARU

19:00: Powitanie i sprawy organizacyjne

19:05: Prezentacja

19:45: Pytania i odpowiedzi

 

PROGRAM

  • Podstawowe coachingowe narzędzia pogłębiania
  • Pytania pogłębiające
  • Globalne słuchanie i odzwierciedlenia
  • Struktury i narzędzia sprzyjające pogłębianiu wglądu klienta

PROWADZĄCY:

RAFAŁ SZEWCZAK – Certyfikowany Coach (Professional Certified Coach, CoachWise™) i superwizor coachingu (Izba Coachingu). Współwłaściciel kilku firm szkoleniowych: NOVO, ARS MENTORIS oraz Centrum Zmiany NOWE. Dyrektor Programowy Studium Zawodowego Coacha Biznesu, Studium Zawodowego Trenera Zmiany i Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego. Psycholog, zrzeszony w International Coach Federation (ICF) i European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Specjalizuje się w coachingu przedsiębiorczości i coachingu par. Wspiera w rozwoju trenerów i coachów, przygotowując ich do akredytacji w ICF oraz Izbie Coachingu. Pracuje z zespołami wspierając ich efektywność.

MAGDALENA KOZIOŁ – Certyfikowany Coach ICF (Associated Certified Coach) oraz Izby Coachingu. Certyfikowany superwizor coachingu Izby Coachingu. Członek Zarządu European Mentoring And Coaching Council Poland. Uczy coachingu w Studium Zawodowym Coacha Biznesu. Pracuje z osobami przygotowującymi się do akredytacji na poziomie ACC. Trener biznesu, trener zmiany, wykładowca w Studium Trenera Zmiany NOVO. Mentor. Coach grupowy i zespołowy, wspiera budowanie i integrowanie zespołów wokół wspólnego celu. Specjalizuje się w obszarze poczucia sensu i autentyczności w kontekście przywództwa, kariery i harmonii w życiu.

Zarejestruj się!