Od czerwca 2016 r. EMCC Poland obejmuje swoim patronatem merytorycznym renomowaną inicjatywę branżową dla menedżerów HR:

Forum Zarządzających Coachingiem i Mentoringiem CoachWise™.

eEMCC patronem Forum Zarzadzających Coachingiem i Mentoringiem

Forum to comiesięczne spotkania organizowane przez Coaching Center. Służą środowisku biznesowemu w sposób trwały i systematyczny.

Na swojej stronie organizatorzy piszą:

Forum staje się więc stałym elementem Kalendarza CoachWise™-  zapraszamy
do udziału nie tylko w jednym, ale w kilku lub wszystkich  spotkaniach w ciągu
najbliższego roku.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli organizacji wdrażających
coaching i/lub mentoring.

 

Tematy będą pojawiały się sukcesywnie – mamy nadzieję współtworzyć je razem z Państwem.
Coaching i mentoring są bogatymi obszarami merytorycznymi o różnych możliwościach zastosowań.
Z drugiej strony doświadczenia polskich firm są coraz liczniejsze i  coraz bardziej
różnorodne – tematów do dyskusji na pewno nie zabraknie.

ZAPRASZAMY!

patronat EMCC

Dlaczego warto?

• możliwość współtworzenia unikalnej na polskim rynku grupy profesjonalnych praktyków HR
• okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń
• uczenie się od siebie nawzajem
• wzajemne inspirowanie i motywowanie się
• poznanie najlepszych praktyk w zakresie kompleksowych wdrożeń coachingu
i mentoringu w organizacjach
• możliwość nawiązania relacji zawodowo – biznesowych
• wzmocnienie swojego profilu zawodowego dzięki statusowi Członka Forum Zarządzających
  Coachingiem i Mentoringiem.

Formuła spotkań

Każdorazowo forum trwa w godzinach 14.00 – 17.00  z dodatkowym czasem przeznaczonym
na luźne rozmowy i spotkania.  Tematy spotkań będą ustalane w porozumieniu z Członkami Forum.
Ramowy program:
– krótkie wprowadzenie do tematu
– prezentacja wdrożenia bądź zestawienia doświadczeń  przez przedstawiciela organizacji
– omówienie studium przypadku i dyskusja nad wnioskami, wątpliwościami
–  panel wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Forum – możliwa praca w grupach
– nieformalny czas na rozmowy i spotkania.

Forum moderowane będzie przez Senior Liderów CoachWise™ i/lub wybranych Członków Forum.
Każdorazowo partnerem będzie przedstawiciel organizacji posiadającej doświadczenia wdrożeniowe
wpisujące się w temat spotkania.”

Jak widzicie, Forum wypełnia to miejsce, w którym styka się biznes i zarządzanie z coachingiem i mentoringiem. EMCC to organizacja, której celem statutowym od 25 lat jest promowanie najlepszych praktyk coachingu i mentoringu. Chcemy tu w Polsce pomagać organzacjom prowadzić udane procesy rozwojowe, unikać porażek z braku wiedzy czy doświadczenia. Po co wyważać otwarte drzwi?

EMCC Poland będzie dzielić się zarówno standardami kompetencyjnymi, wymaganiami, dobrymi praktykami, jak wzorcami postępowania oraz superwizją. EMCC stawia sobie za zadanie pomagać HR Menedżerom osiągać sukces Coachingu i Mentoringu w firmach.

Odtąd co miesiąc spotkacie nas na Forum Zarządzających Coachingiem i Mentoringiem CoachWise™.

Następne spotkanie już we wrześniu! Zapraszamy w imieniu organizatorów i naszym.

Coach i Mentor akredytowany Practitioner EIA EMCC |Trener coachingu i mentoringu |Superwizor |Ekspert DISC | Członek zarządu EMCC Poland |SkutecznyCoaching.pl

Share This