Czym jest mentoring? W różnych częściach świata mentoring jest różnie rozumiany i dlatego warto zacząć od najnowszej opublikowanej w 2021 definicji, czym jest mentoring według EMCC. "Mentoring to relacja oparta na uczeniu się, polegająca na dzieleniu się...