Webinar dedykowany zastosowaniu zdjęć i obrazów w coachingu.

Zakres merytoryczny:

  • Techniki oparte o wykorzystanie zdjęć w coachingu, rozwoju osobistym, poprawie dobrostanu, jak i terapii.
  • Wartość dodana w odniesieniu praktyki coachingowej, procesu coachingowego, procesu psychologicznego, refleksji i samoświadomości.
  • Zastosowanie zdjęć w coachingu i terapii: jakie są różnice. Granice etyczne, granice profesji.