BLOG

Poznajmy się bliżej

Poznajmy się bliżej

Integracja przy grillu EMCC Poland 27 września 2019 Chcielibyśmy lepiej się poznać i zaprosić Was na coroczne spotkanie członków EMCC Poland.  Spotkanie odbędzie się w piątek 27 września 2019, godzina 17:00-19:00, ul. 3 Maja 11a, Komorów pod Warszawą Plan...

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia EMCC Poland

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia EMCC Poland

Szanowni Państwo, Na podstawie uchwały Zarządu EMCC Poland XXVIII_1_2019 z dn. 07.01.2019 zapraszamy na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EMCC POLAND. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.03.2019 (poniedziałek) termin - o godz. 17:30 termin – o godz. 18:30 w...

Nowy zarząd EMCC Poland_marzec 2017

W dniu 28 marca 2017 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium poprzednim władzom Stowarzyszenia. W związku z zakończeniem rocznej kadencji poprzednich władz dokonano wyboru nowych władz EMCC Poland tym razem na kadencję 2-letnią. Prezesem Stowarzyszenia EMCC Poland...

Nadzwyczajne walne zgromadzenie sprawozdawcze EMCC Poland

Nadzwyczajne walne zgromadzenie sprawozdawcze EMCC Poland

Na podstawie uchwały Zarządu EMCC Poland nr 1/V/2016 z dn. 24.04.2016 zwołuje się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia EMCC Poland. Cel: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok niezbędne w celu podjęcia uchwały o jego przedłożeniu w US. Inne...