Co to jest akredytacja coachingowa? https://youtu.be/iZXD2CbAVvg Co oznacza słowo akredytacja? Pochodzi od łacińskiego słowa accredito, co oznacza zawierzać, zaufać; (credo to wiara). Ogólnie termin ten oznacza postępowanie, w którym instytucja...