Maciej Bennewicz – jeden z założycieli i członek honorowy EMCC Poland – wyjaśnia, dlaczego sam nigdy nie skorzystałby z usług coacha czy mentora, który nie poddaje się superwizji. Sam jest renomowanym coachem, edukatorem, mentorem oraz praktykującym superwizorem. Od lat poddaje się regularnej superwizji. Dowiedz się dlaczego…