16 listopada 2016r. Forum Zarządzających Coachingiem i Mentoringiem w Coaching Center: “Coachowie wewnętrzni w biznesie – doświadczenia z wdrożeń, dylematy, rozwiązania, dobre praktyki” . EMCC Poland jest patronem merytorycznym Forum.