Doroczne Międzynarodowe Nagrody EMCC w kategoriach: coaching, mentoring, solidarity coaching (coaching pro bono) przyznane!