„Mentoring jako sposób na „silosy” i udrażnianie wewnętrznej komunikacji” „Crossel „ – w sferze marzeń Wiele firm funkcjonuje dziś w ramach struktury działów, zespołów, departamentów, czy praktyk. Odnosi się to zarówno do instytucji państwowych jak i prywatnych,...