EMCC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska opublikowała Program umiejętności UE, w której podkreśla się znaczenie umiejętności w okresie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz w kontekście zmian demograficznych i kryzysu COVID-19.EMCC uważa, że...