Mentoring zbiera same pozytywne noty u tych, którzy go zaznali. Nie jest jednak łatwo wyjaśnić jego istotę osobom, które go nie doświadczyły… Aspiracje i marzenia nie realizują się nigdy bez wysiłku, a rola mentora polega na ich wyzwalaniu i mobilizacji do podejmowania działań, niekiedy stanowiących wyzwanie dla mentee.