Kogut, Łabądź… Jak coach może wykorzystać w swojej pracy metafory. Dziś metaforyczne ptactwo 🙂