International Mentoring and Coaching Standards ISMCP EMCC to 6 podstawowych standardów w odniesieniu do programów wewnętrznych w firmach. Dotyczą one 6 kluczowych punktów procesu zarządzania HR-owego.