Inaugurujemy nowy cykl na naszym blogu “Absolwenci o kursach coachingu”. Pragniemy lepiej wykorzystać fakt, że EMCC jest organizacją otwartą – zrzeszającą coachów i mentorów po różnych szkołach. Powiem więcej, naszą dewizą jest otwarcie się na różnorodność.