Norman Benett, jedyna polska firma posiadająca akredytację organizacyjną EQA EMCC dla kursu Coach Praktyk Biznesu ma zaszczyt zaprosić do nowego, pilotażowego projektu wdrażania Indywidualnej Akredytacji dla Coachów i Mentorów EIA (European Individual Acreditation).