W dniu 28 marca 2017 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium poprzednim władzom Stowarzyszenia. W związku z zakończeniem rocznej kadencji poprzednich władz dokonano wyboru nowych władz EMCC Poland tym razem na kadencję 2-letnią. Prezesem Stowarzyszenia EMCC Poland...