Czy mentoring ma sens? Jeszcze kilka lat temu zanosiło się na wojnę. Internet, a nawet poważne czasopisma, zapowiadały wojnę pokoleniową. Hasłem tej wojny było przedwyborcze wezwanie: "Zabierz babci dowód!". Choć oczywiście hasło to wypowiadano z przymrużeniem oka, to...