Warsztat praktyczny dla coachów, mentorów oraz osób zainteresowanych efektami empatycznego  i uważnego słuchania. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu 3h CPD (Ciągły Rozwój Profesjonalny) do akredytacji indywidualnej.