BLOG

Nadzwyczajne walne zgromadzenie sprawozdawcze EMCC Poland

Nadzwyczajne walne zgromadzenie sprawozdawcze EMCC Poland

Na podstawie uchwały Zarządu EMCC Poland nr 1/V/2016 z dn. 24.04.2016 zwołuje się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stowarzyszenia EMCC Poland. Cel: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok niezbędne w celu podjęcia uchwały o jego przedłożeniu w US. Inne...