Ambasador EMCC

Kim jest AMBASADOR EMCC Poland?

1. Ambasador jest przedstawicielem EMCC Poland w danym regionie.

2. Ambasadorów EMCC Poland w danym regionie może być kilku.

3. Każdy Ambasador zasięgiem działalności może obejmować więcej niż jeden region.

4. Ambasadorem jest akredytowany Członek EMCC.

5. Ambasadorem w wyjątkowych sytuacjach może być osoba w trakcie akredytacji.

6. Ambasador jest zatwierdzany/nominowany przez Zarząd EMCC Poland.

Jak można stać się AMBASADOREM?

 1. Osoba planująca wspierać EMCC Poland swoimi działaniami jako Ambasador zgłasza swoją Kandydaturę mailem do Zarządu wskazując:
 • swój status w EMCC,
 • doświadczenie Coachingowe i Mentoringowe,
 • rekomendacje/referencje z grona Członków EMCC,
 • w przypadku osób w trakcie akredytacji przedstawienie/wyjaśnienie swojej sytuacji związanej z procesem akredytacji i referencji/rekomendacji.

2. W Zarządzie osobą odpowiedzialną i kontaktową ds. związanych z Ambasadorami jest Członek Zarząd ds. Strategii.

3. Kadencja Ambasadora trwa rok kalendarzowy.

4. Kadencja może być przedłużona na kolejne lata.

5. Zarząd EMCC Poland, w przypadku naruszenia Regulaminu, może podjąć decyzję o odwołaniu danego Ambasadora.

Rola i zadania AMBASADORA:

 1. Ambasador poświęca część swojego czasu i zasobów na działania ambasadorskie polegające na rozpowszechnianiu i promowanie marki EMCC.
 2. Zajmuje się promocją organizacji i standardów EMCC
 3. Ambasador wspiera działania EMCC Poland.

Czym dokładnie zajmuje się AMBASADOR?

 1. Promowaniem marki EMCC i standardów etyki.
 2. Wspieraniem wydarzeń organizowanych przez EMCC.
 3. Aktywnym działaniem na Social Mediach w ślad za komunikacją głównych kont EMCC.
 4. Promowaniem korzyści z Członkostwa w EMCC Poland.
 5. Działaniami zgodnymi z przesłaniem „Ambasadorstwa” w tym m.in.:
 • organizacja spotkań lokalnych,
 • networking czyli np. organizowanie „wokół siebie i EMCC Poland” Lokalnej Grupy osób związanych zawodowo lub z innych pobudek z Coachingiem i Mentoringiem.

Ambasadorzy EMCC Poland

Tomasz Rydzel

Agnieszka Figatowska

Ambasador PODLASIE

Ścibór Sobieski ambasador emcc poland

Monika Wilga

Ambasador POMORZE

Tomasz Rydzel

Ścibór Sobieski

Ambasador DOLNY ŚLĄSK

Serdecznie zapraszamy do EMCC Poland, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym mentorem, coachem, czy może po prostu interesują Cię te dziedziny.

Share This