Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy stowarzyszeniem, które kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności.

Projekt „Social Responsibility Initiatives” został uruchomiony w 2021 roku.

Działania kierowane są do organizacji non profit a w szczególności do ich:

  • kadry zarządzającej,
  • pracowników,
  • wolontariuszy,

Oferujemy zindywidualizowane, pro-bono programy coachingowe w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez organizację.

DLA ORGANIZACJI

GŁÓWNE KORZYŚCI Z UCZESTNICZENIA W „SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES”:

  1. Wzmocnienie kadry zarządzającej, wolontariuszy i podopiecznych i rozwój ich umiejętności.
  2. Możliwość rozwoju sieci kontaktów i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
  3. Udział w nowym i innowacyjnym działaniu, z którego mogą wyniknąć inne możliwości, takie jak nowe kooperacje, sponsoring itp.

Jeśli jesteś z organizacji pozarządowej zainteresowanej wsparciem zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT: paulina.janiak@emccpoland.org

DLA COACHÓW I MENTORÓW

SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES:

Pracując jako coach czy mentor wyznajemy wartości przejrzystości, otwartej komunikacji i wkładu społecznego, które przyświecają wszystkim naszym działaniom.

Liczymy na aktywny wkład każdego członka w ten obszar społecznej odpowiedzialności. Wyrażać się on powinien w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. Dzięki temu możemy poszerzać swoje pozytywne oddziaływanie.

Wszyscy coachowie EMCC Polska  zakwalifikowani do programu „Social Responsibility Initiatives” posiadają międzynarodową akredytację.

 Ponadto przestrzegają Kodeksu Etyki EMCC i zobowiązują się do uczestniczenia w regularnych sesjach superwizji grupowych organizowanych przez EMCC Polska.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w SRI jako Coach lub Mentor zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT: paulina.janiak@emccpoland.org

Share This