Social responsibility initiatives - EMCC

SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Co to jest “Social Responsibility Initiatives”

Jesteśmy stowarzyszeniem, które kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności za naszych członków, interesariuszy a także całego społeczeństwa.

Pracując jako coach czy mentor wyznajemy wartości przejrzystości, otwartej komunikacji i wkładu społecznego, które przyświecają wszystkim naszym działaniom.

Jako stowarzyszenie liczymy na aktywny wkład każdego członka w ten obszar społecznej odpowiedzialności, który wyrażać się powinien w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. Dzięki temu możemy poszerzać swoje pozytywne oddziaływanie.

Charakter projektu “Social Responsibility Initiatives”

EMCC Polska uruchomia projekt „Social Responsibility Initiatives” w 2021 roku.

Naszym targetem są przede wszystkim organizacje pozarządowe non-profit.

Kierujemy do nich wsparcie pro bono dla ich:

 • kadry zarządzającej,
 • pracowników,
 • wolontariuszy,

Oferujemy zindywidualizowane, pro-bono programy coachingowe w jednym z następujących obszarów:

 • Rozwój osobisty,
 • Poprawa wyników osobistych,
 • Rozwój umiejętności przywódczych,
 • Poprawa umiejętności osobistych i kompetencje (np. Komunikacja, negocjacje, relacje międzyludzkie itp.),
 • Zarządzanie problemami zawodowymi,
 • Life coaching.

Osoby zaangażowane w Social Responsibility Initiatives.

Coaching jest oferowany przez wolontariuszy, doświadczonych trenerów EMCC Polska, przez określony czas do 6 miesięcy.

Wszyscy coachowie EMCC Polska  zakwalifikowani do programu „Social Responsibility Initiatives” posiadają międzynarodową akredytację.

Ponadto przestrzegają Kodeksu Etyki EMCC i zobowiązują się do uczestniczenia w regularnych sesjach superwizji grupowych organizowanych przez EMCC Polska.

Po co oferujemy taki program?

Obecny klimat gospodarczy oznacza, że ​​organizacje non-profit stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, ponieważ coraz trudniej jest przyciągnąć zasoby i wolontariuszy. Ponadto istnieje pilna potrzeba lepszych praktyk zarządzania, które pomogą tym organizacjom przetrwać i osiągnąć sukces. Z naszego doświadczenia wynika, że ​​coaching może pozytywnie wpłynąć na realizację celów organizacji i jednostek. W tym kontekście chcemy wspierać organizacje, które odgrywają tak ważną rolę społeczną w osiąganiu swoich celów, jednocześnie promując coaching w społeczeństwie.

Korzyści dla organizacji uczestniczących

Dostęp do akredytowanych profesjonalnych coachów ECC Polska na zasadach pro-bono. Możliwość użycia znaku EMCC Polska. Wspólne programy dla kadry, wolontariuszy i podopiecznych.

Główne korzyści to:

 • Wzmocnienie kadry zarządzającej, wolontariuszy i podopiecznych i rozwój ich umiejętności.
 • Możliwość rozwoju sieci kontaktów i współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
 • Udział w nowym i innowacyjnym działaniu, z którego mogą wyniknąć inne możliwości, takie jak nowe kooperacje, sponsoring itp.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem jako Coach lub Mentor lub jesteś z organizacji pozarządowej zainteresowanej wsparciem zapraszamy do kontaktu.

Członkowie zespołu projektowego:

Paulina Janiak 
Andrzej Słomka

Share This