Tiny coaching

Tiny coaching

Potrzebujemy każdego dnia wykonać drobne rzeczy, aby na końcu zobaczyć efekty – tiny coaching. Rozmawiając z moimi coachee o efektach celów coachingowych słyszałem wątpliwości: „to za duża zmiana”, „ile tego trzeba zrobić”, „potrzeba 10 000 godzin, aby być w...