O EMCC

STOWARZYSZENIE

O EMCC

EMCC jest międzynarodową organizacją non-profit, afiliowaną także w Polsce (EMCC Poland), skupiającą ekspertów-praktyków mentoringu, coachingu i superwizji, przedstawicieli świata naukowego, specjalistów human resources oraz inne osoby tą tematyką zainteresowane lub związane z nią zawodowo. Skupia się na rozwoju i promocji swojej branży, jej profesjonalizacji, na promowaniu dobrych praktyk zawodowych, ram kompetencyjnych, poszerzaniu kompetencji profesjonalistów tej branży oraz promocji własnego systemu akredytacji. Swoim członkom zapewnia wielotorowe merytoryczne wsparcie. Współpracuje także z biznesem, zachęcając do korzystania z usług akredytowanych profesjonalistów.

EMCC POLAND

POZNAJ NAS BLIŻEJ

Jesteśmy organizacją w pełni niezależną i bezstronną, skupioną wyłącznie na realizacji celów statutowych związanych z rozwojem i promocją naszej branży.

Wszyscy działamy na zasadach wolontariatu.

Ojcowie-założyciele EMCC to światowej sławy eksperci mentoringu i coachingu: David Clutterbuck, David Megginson, Julie Hay, Eric Parsloe, Sir John Whitmore ze współpracownikami Bobem Garveyem i Liz Boredon.

Więcej o nich na: https://www.emccouncil.org/about_emcc/history/founders/

European Mentoring & Coaching Council to:

Stowarzyszenie założone w roku 1992, w Polsce od 2009 roku

Organizacja obejmująca kraje Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii

Ponad 6 000 członków

Tysiące wolontariuszy w sieci lokalnych organizacji afiliowanych

Sygnatariusz Global Coaching Mentoring Alliance (GCMA)

Inicjator powstania Global Code of Ethics (Globalnego Kodeksu Etycznego) branży coachingu, mentoringu i superwizji

NASZE CELE

Główne cele Stowarzyszenia to rozwój mentoringu, coachingu i superwizji w krajach członkowskich, A w szczególności:

  1. Zachęcanie osób zainteresowanych usługami mentorów i coachów do korzystania z usług profesjonalistów, posiadających odpowiednie akredytacje organizacji branżowych i kierunkowe wykształcenie.
  2. Edukacja biznesu oraz całego społeczeństwa, w zakresie kompetencji wpisanych w zawody mentora, coacha i superwizora oraz wartości wnoszonych do pracy z klientem, poprzez działania edukacyjno-promocyjne skierowane do grup społecznych i zawodowych, które mogą być zainteresowane pozyskaniem wiedzy w tym zakresie.
  3. Działania na rzecz profesjonalizacji branży coachingowej, w tym m.in. promowanie dobrych praktyk zawodowych i ram kompetencyjnych.
  4. Promocja poszerzania kompetencji mentorskich, coachingowych i superwizyjnych wśród profesjonalistów tej branży, poprzez proponowanie i dostarczanie członkom Stowarzyszenia sposobów i metod rozwoju zawodowego (w tym systemu akredytacji EMCC).
  5. Wsparcie merytoryczne udzielane zawodowym mentorom, coachom i superwizorom będącym członkami Stowarzyszenia, w postaci regularnie organizowanych warsztatów CPD (Continuous Professional Development).
  6. Udostępnianie osobom i organizacjom zainteresowanym zasobów internetowych swoich i EMCC Global, w tym biblioteki (książek, wydawnictw konferencyjnych, webinarów oraz wydań periodyku International Journal of Mentoring and Coaching).

 

EMCC Global jest sygnatariuszem Globalnego Kodeksu Etycznego (Global Code of Ethics), podpisanego w 2016 roku przez czołowe światowe organizacje tej branży.

 

Pobierz Kodeks Etyki EMCC

Share This