O EMCC - EMCC

O EMCC

Dowiedz się więcej o nas
 

Obecne EMCC czyli stowarzyszenie European Mentoring and Coaching Council zostało założone w 1992 roku jako EMC, European Mentoring Centre. W 2002, po włączeniu coachingu, stowarzyszenie przeniosło się do Brukseli i nazwa została zmieniona na EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Założycielami EMCC byli: David Clutterbuck, David Megginson, Julie Hay, Eric Parsloe, Sir John Whitmore ze współpracownikami Bobem Garveyem i Liz Boredon.

Więcej: https://www.emccouncil.org/about_emcc/history/founders/

EMCC początkowo znane w korporacjach, rozwijało się w oparciu o perspektywę europejską, włączając coraz więcej krajów w Europie, jak i poza nią. Obecnie EMCC ma 24 filie. W grudniu 2017 roku zrzeszała  4,976 członków w 58 krajach na całym świecie. Od 2018 r. obejmuje także rejon Azji i Pacyfiku.

Jako członkowie EMCC Poland jesteśmy grupą wolontariuszy, których łączy pasja do podnoszenia standardów mentoringu, coachingu i superwizji w tych obszarach. Realizujemy ją między innymi poprzez doskonalenie i weryfikację kompetencji osób oraz szkół w ramach uznanych na całym świecie akredytacji indywidualnych (European Individual Accreditation EIA ) i superwizyjnych (European Supervision Individual Accreditation ESIA) oraz akredytacji firm i kursów szkolących mentorów, coachów i superwizorów (European Quality Award EQA, European Supervision Quality Award ESQA). Ostatnio dodaliśmy do naszej oferty Akredytację dla Wewnętrznych Programów Mentoringowych i Coachingowych ISMCP.

Współpracujemy ściśle z organizacjami europejskimi, dostawcami, odbiorcami usług oraz naukowcami zajmującymi się tą tematyką, posiadamy bogatą bibliotekę badań i studiów przypadków dotyczących mentoringu, coachingu i superwizji, którą udostępniamy naszym członkom. Regularnie spotykamy się podczas międzynarodowych konferencji, warsztatów lokalnych oraz w ramach międzynarodowych grup roboczych pracujących nad wieloma aspektami mentoringu, coachingu i superwizji.

EMCC Poland jest filią EMCC. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób i organizacji, w tym uczelni, zainteresowanych promowaniem jakości, zasad etycznych oraz rozwojem mentoringu, coachingu i superwizji w Polsce.

Będąc członkami EMCC Poland zobowiązujemy się przestrzegać Globalny Kodeks Etyczny (2016, 2018).

emcc_council_structure

Główne zasady

EMCC jest organizacją otwartą, obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim, rozwijającym się globalnie.

EMCC jest organizacją niezależną, bezstronną i non-profit.

EMCC ma na celu zebranie wszystkich zainteresowanych stron, w tym:

  • Profesjonalistów zapewniających usługi coachingu, mentoringu, superwizji oraz trenerów i menedżerów zarządzających procesami coachingu i mentoringu.
  • Naukowców zaangażowanych w coaching, mentoring, superwizję. 
  • Nabywców coachingu, mentoringu i superwizji.

EMCC promuje najwyższe standardy profesjonalne.

EMCC Poland jest zjednoczonym i integralnym ciałem obejmującym szerokie spektrum członków indywidualnych – coachów, mentorów i HR Managerów, superwizorow, trenerów coachingu i mentoringu oraz organizacji – od organizacji NGO po firmy oferujące profesjonalne szkolenia i  rozwój zawodowy, a także doradztwo w życiu zawodowym i prywatnym oraz akademickie wydziały psychologii i zarządzania.

Kluczowym celem EMCC jest opracowanie europejskich norm, zasad etyki i profesjonalnego kodeksu postępowania w coachingu, mentoringu  oraz superwizji i superwizji superwizorów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Członkowie są motywowani do brania udziału w Międzynarodowych Grupach Roboczych na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia – lokalnie i globalnie –  aby wypracować standardy i  zasady etycznych i skutecznych zachowań w naszej profesji. W celu promocji praktyk coachingu, mentoringu i superwizji oraz zwiększenia ilości badań staramy się o wsparcie renomowanych instytucji.

Komitety i zespoły robocze

Członkowie EMCC są zapraszani do brania udziału drogą internetową (webinary) oraz na żywo (warsztaty) w specjalistycznych cyklach rozwojowych zwanych CPD (Continuing Professional Development). Po zarejestrowaniu się jako członek EMCC Poland, otrzymasz informację na temat spotkań i będziesz miał możliwość wymieniać swoje uwagi i poglądy oraz rozwijać się jako profesjonalista coachingu, mentoringu, superwizji oraz zarządzania procesami w dziale HR.

ZADANIA EMCC POLAND to przede wszystkim:

Otwartość – Szacunek dla różnorodności

Propagujemy otwartość wobec proponowanych stylów i poglądów coachingu i mentoringu oraz superwizji, a także form pracy na rzecz klienta.

Kształcenie coachów, mentorów i superwizorów

Rekomendacja EMCC Poland jest świadectwem wysokiej jakości oraz etyki pracy coacha, mentora, superwizora. Promujemy możliwości kształcenia w zakresie coachingu, mentoringu i superwizji oraz udoskonalania warsztatu oraz wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami/ stylami kształcenia i różnymi podejściami czy metodologiami.

Globalny Kodeks Etyczyny

Promujemy dobre praktyki i ekologię coachingu, mentoringu i superwizji wypracowaną przez EMCC.

Badania rynku

Prowadzimy badania, przeprowadzamy ankiety. Dostarczamy rzetelnej metodologicznie wiedzy na temat rynku, oferty, praktyki codziennej, modeli coachingowych/ mentoringowych/ superwizyjnych, skuteczności oddziaływań etc.

Edukacja klienta

Dostarczamy klientom informacje, dzięki którym wiedzą, o co pytać w sprawie coachingu/ mentoringu/ superwizji, aby podjąć najlepsze dla siebie decyzje w kwestii wyboru metody coachingowej, mentoringowej i superwizyjnej, stylu pracy i osoby coacha, mentora czy superwizora. Pomagamy klientowi określić potrzeby, które może zrealizować poprzez coaching, mentoring i superwizję w kategoriach spodziewanych efektów.

Promujemy i edukujemy klienta i szeroko pojęty rynek odbiorców coachingu, mentoringu i superwizji w zakresie wskaźników profesjonalizmu, m.in.:

  • Czy coach/mentor odbywa superwizje i w jaki sposób służą one jego skuteczności?
  • Czy ma wsparcie merytoryczne, programowe i etyczne zespołu (coachów, mentorów, konsultantów) czy działa sam? W oparciu o jaką metodologię pracuje?
  • Jakie coach/mentor/superwizor/firma posiada certyfikaty/szkolenia i co one oznaczają w zakresie kompetencji?

STATUT EMCC POLAND

ZARZĄD EMCC POLAND

Robert Łężak - Akredytowany Mentor Coach EIA EMCC

Robert Łężak

Prezes Zarządu EMCC Poland

Iwona Murphy

Członek zarządu ds. komunikacji międzynarodowej

Dorota Anna Wróblewska

Członek zarządu ds. PR

Katarzyna Izabela Syrówka

Członek zarządu ds edukacji

Piotr Jaworski

Członek zarządu ds mentoringu i współpracy z firmami

Komisja Rewizyjna:

Iwona Szybka

Krzysztof Rumianowski

Jakub Świniarski

Serdecznie zapraszamy do EMCC Poland, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym mentorem, coachem, czy może po prostu interesują Cię te dziedziny.

Privacy Preference Center

Share This