Tło i Wprowadzenie: Niniejsze podsumowanie przedstawia proponowaną nową definicję mentoringu wraz z metodologią i dowodami, które stanowią podstawę nowej definicji. Praktyka mentoringu jest dynamiczna i ewoluuje w szybko zmieniającym się kontekście globalnym....