Senior PractitionerEIAhttps://scaleup.center
Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

DANE OSOBOWE
Maciej
Szturmowicz
coach
EIA

W trakcie procesów coachingowych wspieram liderów w rozpatrywaniu ich ważnych tematów w różnych wymiarach relacyjności:
 
Relacja ze sobą i tematy osobiste – potrzeby, zasoby, emocje, motywacja, zachowania, działanie, work-life balance, kryzysy.
Relacje z innymi osobami – budowa zdrowych relacji, rozmowy, konflikty, komunikowanie potrzeb i granic, role.
Przywództwo relacyjne – świadomość, praca z ludźmi i zespołami, style przywódcze, techniki rozmów, współpraca w firmie. Relacje w organizacji – władza i polityka w firmie, relacje między pionami, zespołami, interesariuszami.
Przewodzenie zmianom – stosunek do zmiany, współtworzenie zmian, komunikowanie, zwiększanie buy-in.
Relacje w ekosystemie firmy – z interesariuszami takimi jak właściciele, fundusze, klienci, partnerzy, czy dostawcy.

angielski, polski
Dołączył 4 lutego 2022
DANE KONTAKTOWE
O MNIE SŁÓW KILKA

Jako executive coach wspieram liderów w świadomym, skutecznym i zdrowym odpowiadaniu na różne wyzwania przywódcze lub organizacyjne oraz w rozwoju umiejętności, postaw i zachowań relacyjnych.

Jako autor programów rozwoju i facylitator tworzę bezpieczną przestrzeń warsztatową, gdzie zarządy, zespoły i grupy liderów mogą uczyć się nowych technik relacyjnych oraz omawiać i rozwiązywać złożone problemy organizacyjne. Opracowuję przy tym nowatorskie metody głębokiej pracy z ludźmi i organizacjami. Metody te opierają się na pracy w ruchu i doświadczaniu zjawisk, a nie samej rozmowie o nich.

Dzięki pracy ze mną moi klienci poszerzają świadomość, zajmują się źródłami problemów, a nie objawami oraz wypracowują rozwiązania systemowe a nie silosowe.

Ponadto jako certyfikowany psychoterapeuta Gestalt pomagam ludziom poszerzać świadomość, rozwijać swoją tożsamość w kontakcie ze sobą, innymi ludźmi i światem oraz odnajdywać głębszy sens życia i działania.

ŚLEDŹ MNIE NA:
AKREDYTACJA
Senior Practitioner
EIA20220018
12 sie 2022
12 sie 2027

Share This