Rola superwizji w życiu profesjonalnego coacha/mentora - EMCC

Rozwój zawodowy coacha/ mentora wykorzystuje dobre wzorce zaczerpnięte z metod rozwoju innych zawodów związanych z pomaganiem ludziom. Wzorując się na tej ścieżce coachowie i mentorzy, chcący dążyć do profesjonalizmu mogą więc:

  • od samego początku uczyć się u profesjonalistów, wybierając do zdobycia zawodu kursy uwiarygodnione poprzez akredytacje organizacyjne (w EMCC jest to akredytacja EQA)
  • potwierdzić swoje wysokie kwalifikacje poprzez ubieganie się o indywidualną akredytację coachingową czy mentoringową (w EMCC jest to akredytacja EIA)
  • kształcić się ustawicznie poprzez regularne korzystanie z superwizji (standard rozwijany aktywnie przez EMCC akredytację organizacyjną ESQA i akredytację indywidualną ESIA).

Kilka słów o wciąż jeszcze mało jeszcze popularnej superwizji.

  Jest to jedna z metod ustawicznego rozwoju, wsparcia oraz oceny  kompetencji coacha/mentora. Pełni ona 3 główne funkcje za Hawkins, P. and Smith, N. (2013) Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development. 2nd edition. Maidenhead: Open University Press:

  • jakościową – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej
  • rozwojową – poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej
  • odświeżającą – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

Wszystko to w celu podniesienia poczucia odpowiedzialności za siebie, za pracę w klientem i za wpływ na jego system (firmę, organizację).

Jeśli spojrzymy na profesjonalizm pod tym kątem, że wymaga on poddania się pewnemu reżimowi, zasadom zawodowstwa, to zrozumiemy, że coach /mentor decydujący się na regularną pracę z superwizorem dba o bycie profesjonalistą w najwyższym stopniu. Jest profesjonalistą wolnym i niezależnym, ale w takim rozumieniu, o jakim mówi fraza: Wolność to uświadomiona konieczność.

EMCC_ESIA_logo

Share This