Rozmowa z Krystyną Błocką-Sowińską o mentoringu i Akademii Mentora - EMCC

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Krystyną Błocką-Sowińską, praktykiem mentoringu i konsultantką zarządzania, wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów (członka EMCC PL), współautorki programu Akademii Mentora

Zapisy: krystynablocka@mentorsassociation.org

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów

Krystyna Błocka-Sowińska

EMCC PL: Jak zostać mentorem w Polsce?

K. B-S.: Dobre pytanie. Przewrotnie powiem, że większość z nas myśli, że mentoring to naturalna metoda uczenia się od innych i każdy z nas mentorem jest. Ten sposób myślenia to  tylko część prawdy. Aby nie stać się „antymentorem”, warto zadbać o warsztat. Ponieważ obserwujemy w Polsce wzrost zainteresowania mentoringiem, powstało i powstaje coraz więcej firm, które się uczą, czym mentoring jest i jak stać się mentorem. Bycie mentorem to styl życia, określona postawa, duża odpowiedzialność. Zanim zatem podejmiemy trud uczenia się bycia mentorem, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Czy lubię ludzi? Czy cieszą mnie cudze sukcesy? Czy mam gotowość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem? Czy chcę być mentorem? Czy jestem gotów nim być i dlaczego chcę nim być?

EMCC PL: Jak Pani ocenia stan mentoringu w Polsce?

K. B-S.: Coraz więcej firm korzysta z tej metody, wdraża ja w swoich organizacjach, choć nie zawsze z sukcesem. Są to zarówno duże korporacje, jak i małe firmy rodzinne. Warto dodać, że obserwujemy zjawisko, że każda z organizacji definiuje mentoring w sobie właściwy sposób i wykorzystuje do różnych celów. Myślę, że mimo wzrostu zainteresowania tą metodą jest ona mimo wszystko za mało spopularyzowana i za mało firm z niej korzysta.  

EMCC PL: Jakie są więc perspektywy rozwoju dla tej metody rozwoju osobistego i zawodowego?

K. B-S.: Chcę wierzyć i wierzę, że jak najlepsze. Jest ona alternatywą dla innych metod rozwojowych, które w naszej rzeczywistości nie do końca są efektywne. Warto pamiętać, że mentoring jest metodą, którą można implementować zarówno w biznesie, jak i poza nim. Jest metoda uniwersalną, która przysparza korzyści wszystkim, którzy w niej uczestniczą. Dlatego wróżę je długą i dobrą przyszłość.

EMCC PL: Wasze Stowarzyszenie oferuje szkolenie Akademia Mentora. Przecież mentorami zostają najczęściej eksperci w swoich dziedzinach… Czy nawet oni muszą się szkolić?

K. B-S.: Bycie ekspertem nie oznacza bycia mentorem. Bycie mentorem to coś więcej niż bycie ekspertem. Rozumiejąc to, a także podążając za potrzebami rynku, stworzyliśmy Akademię Mentora, która dostarcza wiedzy umiejętności oraz narzędzi  potrzebnych w pracy mentorskiej. Pamiętajmy także o tym, że jedną z cech mentora jest nieustanna nauka i samorozwój, który pozwala na stawanie się coraz lepszym.

EMCC PL: Przed jakimi wyzwaniami stają aktualnie mentorzy i zarządzający mentoringiem w firmach?

K. B-S.: Wszyscy, którzy decydują się na wprowadzenie mentoringu w organizacji, powinni potraktować mentoring jako wprowadzenie zmiany i zaczynać z wizją końca. Powinni działać zgodnie z fazami charakterystycznymi dla zmiany, a z doświadczenia wiem, że nie zawsze tak się dzieje. Myślę też, że warto zachować rozsądek, nie podążać za modą i na siłę budować kultury mentoringowe,j jeśli organizacja nie jest na nią gotowa, bo w efekcie, to może przynieść więcej złego niż dobrego. Co do mentorów, nie wszyscy muszą nimi być, lecz jeśli już podjęliśmy decyzję na tak,  to róbmy to profesjonalnie i odpowiedzialnie, pamiętając, że pracujemy z żywym organizmem, a to wymaga uważności, akceptacji, szacunku i zaufania.

Dziękujemy za rozmowę. Więcej o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Mentoringu, członku organizacyjnym EMCC Poland, oraz o samej Akademii Mentora,  przeczytasz TU

Mentoring szkolenie

akademia-mentora_emcc_03

mentor mentoring szkolenie EMCC Polska

akademia-mentora_emcc_04

akademia-mentora_emcc_05

 

Privacy Preference Center

Share This