Nowy zarząd EMCC Poland_marzec 2017 - EMCC

W dniu 28 marca 2017 Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium poprzednim władzom Stowarzyszenia.

W związku z zakończeniem rocznej kadencji poprzednich władz dokonano wyboru nowych władz EMCC Poland tym razem na kadencję 2-letnią.

Prezesem Stowarzyszenia EMCC Poland została ponownie Agnieszka Kaseja.

Do Zarządu weszli: Rafał Ignasiak, Magdalena Kozioł, Robert Łężak, Jakub Świniarski.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Małgorzata Matusiak, Agnieszka Sadowska, Rafał Szewczak.

Agnieszka Kaseja

Rafał Ignasiak

Magdalena Kozioł

Robert Łężak

Jakub Świniarski

malgorzata_matusiak

Małgorzata Matusiak

Agnieszka Sadowska

Rafał Szewczak

Gratulacje! Życzmy sobie owocnej, satysfakcjonującej i dającej radość pracy  pro bono środowiska coachingu i mentoringu w Polsce i na świecie!

Pierwsze posiedzenie zarządu odbędzie się 05.04.2017

Share This