EMCC ogłosiło dziś, że dr Riza Kadilar został powołany na jej nowego prezydenta od dnia 28 listopada 2017 r.

“Jestem podekscytowany i zaszczycony, mogąc przyjąć tę rolę i dążyć do budowania marki EMCC jako promotora coachingu, mentoringu i superwizji, a także do poprawy doskonałości operacyjnej organizacji, poprzez kierowanie zespołem wysoce utalentowanych, doświadczonych i prominentnych liderów, tworzących Międzynarodowy Zarząd, Radę i wszystkich wolontariuszy. – powiedział dr Riza Kadilar.

O dr Rizie Kadilar

Dr Riza Kadilar ma tytuł doktora w dziedzinie ekonomii i mediów. Po uzyskaniu tytułu licencjata na METU w dziedzinie inżynierii przemysłowej, uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Stanforda, a także ukończył studia MBA w HEC w Paryżu. Jego poprzednia kariera zawodowa obejmuje doświadczenie w zarządzaniu bankowością wyższego szczebla w Wielkiej Brytanii (zastępca dyrektora generalnego, Sabanci Bank plc), Holandii (członek zarządu, TEBNV) i Turcji.

Od 2006 roku pracuje dla francuskiej międzynarodowej grupy bankowości inwestycyjnej jako dyrektor oddziału w Turcji. Przed objęciem funkcji prezesa EMCC dr Kadilar był prezesem EMCC w Turcji. Prowadził coaching dla kadry kierowniczej wielu tureckich środowisk biznesowych, realizował wiele programów coachingowych i doradzał przy tworzeniu programów mentorskich dla wiodących instytucji. Jest on oceniającym / weryfikatorem Biura Wykonawczego Komisji Europejskiej dla MŚP oraz profesorem wizytującym na dwóch wiodących tureckich uniwersytetach.

Jest członkiem komitetu naukowego w Institut du Bosphore (Paryż) oraz powiernikiem i członkiem zarządu w Hisar Education Foundation (Stambuł). Regularnie występuje na międzynarodowych konferencjach. Jest autorem pięciu opublikowanych książek w języku tureckim na temat coachingu menedżerskiego, jest redaktorem naczelnym czasopisma “GTR: Global Trade Review”, londyńskiego czołowego czasopisma poświęconego finansowaniu handlu. Kadliar mówi płynnie po francusku i angielsku, jest żonaty z Peline, i jest dumnym ojcem Kardelen. Obecnie mieszka w Amsterdamie w Holandii.

Dotychczasowa prezydent dr Lise Lewis (2011-2017), powiedziała: “Jestem zachwycona, że przekazuję Ci przewodnictwo, Riza. Bardzo cenię przyjaźń i kolegialne doświadczenie w pracy ze wszystkimi niesamowitymi wolontariuszami, którzy przyczyniają się do rozwoju EMCC, będąc wiodącym głosem w mentoringu, coachingu i superwizji. Witaj Riza! Jestem pewna, że będziesz kontynuował rozwój i zwiększał zasięg marki EMCC. EMCC jest międzynarodowym stowarzyszeniem coachingowym, mentorskim i superwizyjnym założonym w 1992 roku. EMCC składa się z następujących krajów stowarzyszonych: Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Finlandii. Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Maroko, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. EMCC istnieje, aby rozwijać, promować i ustalać oczekiwania dla najlepszych praktyk w zakresie mentoringu i coachingu w Europie i poza nią, z korzyścią dla społeczeństwa. Naszą wizją jest bycie stowarzyszeniem profesjonalnych mentorów, coachów i superwizorów.

Więcej informacji na temat EMCC można znaleźć na stronie www.emccouncil.org.

Share This