Superwizja - podstawowe pojęcia - EMCC

W nowej wersji Glossary EMCC znajdziemy następującą, uaktualnioną definicję superwizji:

Superwizja 

Interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji.

 

Superwizja w coachingu pełni 3 główne funkcje:

(za: Hawkins, P. and Smith, N. 2013 Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development. 2nd edition. Maidenhead: Open University Press)

  • jakościową – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej
  • rozwojową – poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej
  • odświeżającą – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

Wszystko to w celu podniesienia poczucia odpowiedzialności za siebie, za pracę w klientem i za wpływ na jego system (firmę, organizację).

Aby skutecznie wypełniać rolę superwizora dla coachów i mentorów, należy posiadać 6 podstawowych kompetencji (oprócz coachingowych i mentoringowych 🙂

  1. Zarządzanie procesem superwizyjnym
  2. Facylitowanie rozwoju
  3. Promowanie standardów profesjonalnych
  4. Dostarczanie wsparcia
  5. Świadome zarządzanie relacją
  6. Praca z grupą.

Kompetencje te wymagają ciągłego doskonalenie w ramach CPD oraz poddawania się interwizji koleżeńskiej lub hiperwizji, czyli superwizji dla superwizorów.

TUTAJ znajdziecie szersze informacje na temat tego, co opisują powyższe Ramy Kompetencyjne dla Superwizora.

A TU z kolei wskazówki EMCC dotyczące superwizji, w tym, czym kierować się szukając superwizora dla siebie.

Zapraszamy!

 

Share This