PIOTR Jaworski z EMCC Poland prezentuje dla działów HR - EMCC

Piotr Jaworski z zarządu EMCC PL przedstawił na IX Konferencji Coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego prezentację nt systemowego ujęcia dotyczącego wprowadzania zmiany w organizacjach z wykorzystaniem programów wewnętrznych z zakresu coachingu i mentoringu.

Są one ujęte  w standardach ISMCP EMCC, powstałych w grupie badawczej prof. Davida Clutterbucka i zainicjowanych przez EMCC w świecie L&D  w 2017 roku. jest juz pierwsza organizacja, ktora uzyskała akredytację poświadczającą spełnianie tych standardów. To NGO Lekarze Bez Granic.

International Mentoring and Coaching Standards ISMCP EMCC to 6 podstawowych standardów w odniesieniu do programów wewnętrznych w firmach. Dotyczą one 6 kluczowych punktów procesu:

 

1.  JASNOŚĆ CELU

2. SZKOLENIE I PRZYGOTOWANIE INTERESARIUSZY

3. PROCES WYBORU I DOBIERANIA W PARY

4. PROCES MONITOROWANIA i OCENY

5. ZAPEWNIENIE WYSOKICH STANDARDÓW ETYCZNYCH

6. ADMINISTRACJA I WSPARCIE

 

DLA KOGO ?

Każdy z tych obszarów wystandaryzowania obejmuje kilka cennych wskazówek wypracowanych przez ekspertów EMCC dla dla działów HR, coachów i mentorów oraz innych zainteresowanych sukcesem programu.

KORZYŚCI?

Zapewnienie wysokiej jakości w tych 6 obszarach gwarantuje sukces programu, bo program  będzie:

  • zaprojektowany w sposób przemyślany
  • zarządzany systemowo a nie od przypadku do przypadku
  • będzie znacząco wpływał na rozwój jego uczestników, strategiczne cele organizacji oraz szerzej na cele ekosystemu.

Dziękujemy @AgnieszkaZawadzka za organizację tej wspaniałej imprezy.

Share This