EMCC z nowym zarządem i nową strategią działania

Od dnia 5 lipca br. Zarząd EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Poland działa w nowym składzie. Duże zmiany osobowe zbiegły się z opracowaniem nowych wytycznych do strategii działalności Stowarzyszenia, którą od teraz będzie realizował nowy Zarząd. EMCC Poland określa te zmiany jako rodzaj nowego otwarcia. Zaczyna także prowadzić szerokie działania komunikacyjne, pozwalające przybliżyć Stowarzyszenie i podejmowane przez nie inicjatywy branżowe i biznesowe.

W dniu 5 lipca br. w ramach Walnego Zgromadzenia Członków EMCC Poland odbył się warsztat strategiczny, którego rezultatem było opracowanie i przyjęcie nowej strategii Stowarzyszenia w następujących obszarach: struktury organizacyjne i terenowe, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, działalność edukacyjna popularyzująca branżę (coaching, mentoring, superwizja) i Stowarzyszenie wśród wybranych grup odbiorców. W związku z tym, na najbliższe lata jako działania priorytetowe Walne Zgromadzenie Członków wskazało: rozbudowanie struktur terenowych, większą aktywizację członków Stowarzyszenia i pozyskiwanie nowych, stworzenie narzędzi edukacyjno-promocyjnych do aktywnej współpracy z otoczeniem (ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy z biznesem) oraz szerszą promocję marki EMCC Poland.

Nadrzędnym celem działań Stowarzyszenia jest propagowanie najwyższych standardów w coachingu, mentoringu i superwizji. Tak więc jako osobny priorytet, wpisujący się w problemy, z jakimi boryka się branża obecnie, wskazano pracę na rzecz poprawy jej odbioru społecznego i budowy odpowiedniego wizerunku. Ma temu służyć inicjatywa „okrągłego stołu”, w którego prace zaangażowały się polskie instytucje branżowe, w tym EMCC Poland jako inicjator powołania grupy roboczej ds. PR spośród członków tych organizacji. Prace nad wspólnym stanowiskiem w sprawie wizerunku branży i – docelowo – strategią działania, właśnie się rozpoczęły.

Za realizację tak szeroko zakrojonej strategii będzie odpowiadać nowy – po raz pierwszy pięcioosobowy – skład Zarządu: Piotr Jaworski, Robert Łężak (kontynuujący swoją dotychczasową działalność w zarządzie Stowarzyszenia) oraz Iwona Murphy odpowiadająca za komunikację międzynarodową (w tym z siecią EMCC International) i Dorota Anna Wróblewska, obejmująca obszar Public Relations. Agnieszka Kaseja, pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia przez ostatnie dwa lata, zakończyła pracę na stanowisku prezesa, pozostając w zarządzie do marca 2019 r. Do czasu wyboru nowego prezesa jego obowiązki będą pełnić członkowie zarządu w comiesięcznym systemie rotacyjnym.

Do nowej strategii działania powstanie także dedykowana strategia komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wzmocnienia marki Stowarzyszenia na rynku polskim, za której opracowanie i realizację odpowiada Dorota Anna Wróblewska.

Więcej o EMCC Poland: www.emccpoland.org

Nowy Zarząd EMCC Poland:

Agnieszka Kaseja – coach i mentor akredytowany EIA EMCC na poziomie Practitioner, trenerka coachingu i zarządzania od 20 lat, superwizor, ekspert DISC. Członek Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu, prezes EMCC Poland 2016-2018. Specjalizacja: budowanie odporności i siły psychicznej oraz realizacja potencjału osobistego. Kontakt: pl.superwizja@emccouncil.org

Piotr Jaworski – mentor, audytor oraz trener zajmujący się wdrażaniem programów mentoringowych. Wykładowca mentoringu na studiach podyplomowych SGH. Szef Collegium Mentoringu. Kontakt: pl.mentoring@emccouncil.org

Robert Łężak – Akredytowany Coach, Mentor EMCC z akredytacją EIA na poziomie Practitioner. Menedżer z 20 letnim doświadczeniem. Uczy zawodu Coacha w Norman Benett Academy na studiach podyplomowych z coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Współwłaściciel firmy szkoleniowej Norman Benett, aktywnie pracuje jako Mentor i Coach rozwijając potencjał kadry kierowniczej i liderów w licznych organizacjach. Kontakt: pl.marketing@emccouncil.org

Iwona Murphy – międzynarodowy coach i mentor z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem menadżerskim w globalnych korporacjach. Specjalistka w zakresie komunikacji korporacyjnej i Public Affairs. Współwłaściciel firmy doradczej i coachingowej oferującej wsparcie zarówno liderom jak też zespołom w ich doskonaleniu i rozwoju. Kontakt: pl.international@emccouncil.org

Dorota Anna Wróblewska – specjalistka public relations i komunikacji marketingowej z osiemnastoletnim doświadczeniem zawodowym, prowadząca działalność doradczą i szkoleniową w obszarze budowy i wzmacniania marki osobistej i biznesowej pod nazwą Mentor Marki. Kontakt: pl.PR@emccouncil.org

Share This