Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia EMCC Poland - EMCC

Szanowni Państwo,

Na podstawie uchwały Zarządu EMCC Poland XXVIII_1_2019 z dn. 07.01.2019 zapraszamy na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EMCC POLAND.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.03.2019 (poniedziałek)

 1. termin – o godz. 17:30
 2. termin – o godz. 18:30

w Komorowie k. Pruszkowa, ul. 3 Maja 11a.

Dojazd:

 • Kolejką WKDze Śródmieścia, 7 minut od peronu kolejki w Komorowie
 • Samochodem: trasa S8 w kierunku Janek, zjazd na Komorów

Uprawnienia i zadania dorocznego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków są opisane w statucie Stowarzyszenia w rozdz. IV: https://emccpoland.org/wp-content/uploads/2016/04/Tekst-jednolity-statutu-27.06.14..pdf

Przypominamy, że uprawnienia do aktywnego udziału w głosowaniu posiadają członkowie zwyczajni. Pozostałym członkom (tytularnym, organizacyjnym, wspierającym i honorowym) przysługuje głos doradczy.

W przypadku nieobecności można upoważnić do głosowania w swoim imieniu innego członka. Upoważnienie do głosowania ze wskazaniem osoby upoważnionej należy zamieścić w treści maila i przesłać do zarządu Stowarzyszenia na adres: pl.prezes@emccouncil.org do dn. 17.03.2019.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze swoich uprawnień!

Jeżeli mają  Państwo uwagi do porządku obrad, bądź chcą Państwo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków, bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres: pl.prezes@emccouncil.org

Porządek Obrad

 1. Powitanie
 2. Sprawdzenie listy obecnych
 3. Ustalenie quorum
 4. Zmiany w statucie Stowarzyszenia
 5. Uchwały dotyczące zmian w statucie
 6. Sprawozdanie doroczne:
 7. Zarządu
 8. Stowarzyszenia
 9. Komisji Rewizyjnej
 10. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu, Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 12. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 13. wybór członków Komisji Skrutacyjnej
 14. zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów do Zarządu (3-5 osób)
 15. zgłoszenie i przedstawienie się kandydatów do Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
 16. Uchwały w sprawie wyboru nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 17. Uchwała o ustaleniu wysokości składek członkowskich za 2019
 18. Dyskusja
 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

 

Pozdrawiamy,

Zarząd EMCC Poland

www.emccpoland.org

Share This