Coach certyfikowany czy akredytowany? - EMCC

Czym się różni coach certyfikowany od coacha akredytowanego. Jaka jest różnica pomiędzy certyfikacją a akredytacją i innymi dokumentami potwierdzającymi kompetencje coachingowe?

W Polsce mamy różne rodzaje kształcenia coachów:

  • Kształcenie indywidualne,
  • Kursy i szkolenia,
  • Kursy i szkolenia z programami akredytowanymi,
  • Studia I i II stopnia,
  • Studia podyplomowe.

Poszczególne możliwości zdobywania kwalifikacji różnią się od siebie, ilością godzin, proporcją zajęć praktycznych do teoretycznych, możliwością brania udziału w superwizji czy zdobywaniem wiedzy w sposób stacjonarny lub on-line. W zależności od tego jaki rodzaj kształcenia wybrałeś, by stać się coachem możesz potwierdzić swoje kompetencje odpowiednim dokumentem.

I tak w przypadku kształcenia indywidualnego, niestety nie możesz się wykazać żadnym dokumentem potwierdzającym twoje kompetencje.

W przypadku ukończenia kursu lub szkolenia otrzymasz certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu coachingu danej szkole coachingu lub firmie szkoleniowej. Kiedy posiadasz taki certyfikat czyli dowód ukończenia danego kursu coachingu możesz powiedzieć o sobie że jesteś coachem certyfikowanym. Czyli coachem, który został przygotowany do pełnienia swojego zawodu poprzez odpowiedni program szkoleniowy.

Jeśli skończyłeś studia I, II stopnia lub studia podyplomowe z coachingu na koniec studiów otrzymasz dyplom ukończenia studiów. I wtedy możesz wykazać się dyplomem i nazywać siebie coachem dyplomowanym.

Kiedy już posiadasz taki certyfikat lub dyplom i po roku lub kilku latach praktyki chcesz potwierdzić swoje kompetencje jako coach, możesz się poddać audytowi zewnętrznemu jednego ze stowarzyszeń coachingowych np. EMCC i ubiegać się o akredytację indywidualną na odpowiednim poziomie. Akredytacja potwierdza, że masz dane kompetencje na odpowiednim poziomie. To dowód że stale się rozwijasz, że stale praktykujesz, poddajesz się superwizji i pracujesz według najwyższych międzynarodowych standardów. Mając taką akredytację możesz mówić o sobie coach z akredytacją lub coachem akredytowanym.

Pod tym linkiem możesz zobaczyć wszystkich coachów, którzy wyróżniają się Europejską Indywidualną Akredytacją EIA EMCC.

Podsumowując mamy różnych coachów z różnymi kwalifikacjami potwierdzającymi kompetencje coachingowe:

  • Coach bez dokumentu
  • Certyfikowany coach
  • Dyplomowany coach
  • Coach akredytowany

To do ciebie drogi kliencie coachingu należy decyzja z kim będziesz chciał pracować.

________________________________

Share This