Jak przebiega profesjonalny coaching? - EMCC

Profesjonalny coaching

Zanim rozpocznie się proces coachingu

coach i coachee spotykają się, by uzgodnić tematykę i  warunki współpracy. Aby proces był efektywny zakłada się 6 do 12 spotkań trwających 60 – 120 minut, w odstępach 2 – 3 tygodni. Długość zależy od przebiegu procesu, zaangażowania coachowanego, ewentualnej zmiany celu w trakcie procesu. Trzy kategorie zasad współpracy: formalna  (liczba spotkań, kwestie finansowe etc.), psychologiczna (np. zasada poufności, prawo do nieodpowiadania na niechciane pytania, odniesienia do Globalnego Kodu Etycznego EMCC) i merytoryczna ( np. czym jest coaching, co może zapewnić a czego nie) znajdą się w kontrakcie ustalonym na początku, podczas tzw. spotkania kontraktowego.

Cel i droga do niego

Do coachee należy określenie nad jakim obszarem spraw chce pracować i jakiej zmiany dokonać. Kilka typowych zakresów coachingu to praca z rolą (np.  Ja jako pracownik/ manager/ partnerka/ rodzic, itd.), praca z zasobami ( np. integracja zasobów wewnętrznych, praca nad wzmocnieniem zasobów zewnętrznych, etc. ), opracowanie szczegółowego planu działań prowadzących do konkretnego celu. Zadaniem coacha jest wsparcie coachee w drodze do pożądanego celu poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz zastosowanie wielu technik coachingowych, które zna odpowiednio przygotowany profesjonalny coach. Zanim wspólnie wyruszą w drogę ku celowi, coach zaprosi klienta do operacjonalizacji celu, dzięki czemu coachee sprecyzuje, czy jego cel jest realistyczny, mierzalny, określony w czasie,  korzystny/ nieszkodliwy dla niego samego oraz otoczenia prywatnego/ służbowego, itd. Być może coachee zechce swój cel zmodyfikować na tym etapie. Sprecyzowany cel zostanie zapisany, aby z czasem się nie zatrzeć.

Coach zadba o użycie języka pozytywnego, np. czego chcę, do czego zmierzam, co pragnę osiągnąć. Sformułowania negatywne ( nie chcę, nie planuję, nie zamierzam ) sprawiają, że cel jest określony przez zaprzeczenie i prowadzi do problemu zamiast do rozwiązań. Proces nie przewiduje zagłębiania się w przeszłość i przyczyny obecnej sytuacji. Wychodzi z „ tu i teraz” i zmierza ku przyszłości. Coach może, za zgodą coachee, udzielić informacji zwrotnej, opisać swoje obserwacje, użyć kojarzącej mu się z sytuacją metafory.

 Coach nie udziela rad, nie ocenia, nie szkoli, nie uczy. Zadaniem coachingu jest  osiągnięcie celu sformułowanego przez coachowanego, a nie osoby trzecie. Pojęcia coach, coachee, coaching nie są tożsame ze słowami trener, słuchacz, szkolenie, ponieważ opisują inny proces rozwojowy. Tak jak słowa chirurg i okulista nie są wymienne, chociaż obydwa opisują lekarzy. 

Co się dzieje między sesjami

Za zgodą coachee coach może poprosić o wykonanie kojarzącej się z celem „ pracy domowej”, np. przeczytaj książkę „ X”, obejrzyj film „ Y”, odpowiedz sobie na pytanie „ Z”. Wnioski z „ pracy domowej” wyciąga samodzielnie coachee. Jeżeli zechce może je przedyskutować z coachem. Zdobytą samo-wiedzę może wykorzystać w całości, częściowo lub wcale. Przez cały proces coachingu pozostaje osobą integralną, samodzielną, wyłącznie odpowiedzialną za własne decyzje zgodne ze swoimi potrzebami i poglądami. Profesjonalny coaching zakłada, że Coach i coachee są partnerami. Czas między sesjami służy„ odrobieniu pracy domowej”, a więc przemyśleniu, przepracowaniu pytań, które pojawią się podczas sesji, jako głośna wypowiedź lub niewypowiedziana myśl coachee, wykonaniu działań zbliżających do celu. Następna sesja prawdopodobnie zacznie się od pytania coacha „ Co się wydarzyło od ostatniego spotkania?” 

Zakończenie ?

Profesjonalny coaching zakłada, że na koniec każdej sesji, znów za zgodą coachee, pojawią się pytani: Czy osiąnęłaś swój (dzisiejszy) cel?  Z czym wychodzisz? oraz wymiana informacji zwrotnej, która być może sprowokuje coachee do dalszych przemyśleń/ działań a coachowi pomoże doskonalić warsztat. Coachee może na każdym etapie zmienić cel, do którego będzie zmierzać. 

Proces coachingu rozpocznie się, kiedy coachee aktywnie zaangażuje się w pytania/ zadania postawione przez coacha, otwarcie i/lub w przemyśleniach. Decyzja co i kiedy coachee zrobi ze swoimi wnioskami zależy wyłącznie od niego. W ten sposób coachee bierze odpowiedzialność za efekt coachingu. Brak zaangażowania coachee to brak pożądanego efektu coachingu. Raz rozpoczęty proces coachingowy może pozostać w myślach coachee i dawać rezultaty długo po zakończeniu spotkań z coachem.

Privacy Preference Center

Share This