Definicja coachingu - EMCC

Definicja coachingu

W literaturze istnieje wiele definicji coachingu.

Z wielu z nich czerpię inspirację do mojej pracy. Przytoczę kilka z nich.

Joseph O’Connor

jeden z wiodących trenerów w zakresie coachingu i programowania NLP pisze, że coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać klient. Pomaga ludziom w stawaniu się tym kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Poza tym Coaching wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.

Timothy Gallwey

znany trener tenisa, coach, który bardzo przyczynił się do rozwoju coachingu mówi, że osobista skuteczność zależy nie tylko od potencjału jednostki, lecz także od barier, z których najgroźniejsze są te w jej wnętrzu. Jako trener tenisa uważał, że każdy gracz musi najpierw stoczyć swoją wewnętrzną walkę, zanim wyjdzie na kort życia.

Robert Dilts

międzynarodowy trener, coach NLP, autor wielu książek z tego zakresu mówi, że technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, na pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. 

John Whitmore

autor znanej książki „coaching trening efektywności” oraz współtwórca EMCC, definiuje coaching jako „odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań”. Coaching jest też narzędziem które wspiera proces uczenia.

David Cluterbuck

również założyciel EMCC mówi dziś że coaching przekształcił się w ostatnich dziesięcioleciach i upodobnił do swojego starszego krewnego, mentoringu – czyli kształcącej rozmowy, w której coachee jest zachęcany do refleksji i podejmowania lepszych decyzji opartych na głębszym zrozumieniu zarówno siebie, jak i kontekstu, w którym się znajduje.

Oczywiście to tylko niektóre z definicji które funkcjonują w literaturze.
Oprócz definicji autorskich mamy jeszcze definicje niezależnych organizacji coachingowych, które odpowiadają za standardy coachingu i etykę zawodową. Myślę że najpełniej oddają ideę tego czym zajmuje się coaching.

ICF International Coach Federation

definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego. Pozwala stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu. Istnieje coaching indywidualny, grupowy i zespołowy.

Według Izby Coachingu

coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

Według EMCC

coaching to profesjonalnie prowadzony proces, który inspiruje klientów do maksymalizacji ich potencjału osobistego i zawodowego. Jest to ustrukturyzowany, celowy i transformacyjny proces, pomagający klientom zobaczyć i przetestować alternatywne sposoby poprawy kompetencji, podejmowania decyzji i poprawy jakości życia. Coach i mentor oraz klient współpracują ze sobą na zasadach ściśle poufnych. W tej relacji klienci są ekspertami w zakresie poziomu treści i podejmowania decyzji; coach i mentor jest ekspertem w profesjonalnym prowadzeniu procesu.

Wszystkie powyższe definicje prowadzą do jednego: do lepszego poznania siebie, odblokowania i uwolnienia potencjału oraz możliwości, które są w każdym z nas. Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z:

  • biznesem,
  • życiem osobistym,
  • rozwojem kariery,
  • finansami,
  • zdrowiem,
  • relacjami interpersonalnymi czy innymi.

Co osiągają klienci dzięki coachingowi?

Dzięki coachingowi klienci:

  • ustalają konkretniejsze cele,
  • optymalizują swoje działania,
  • podejmują trafniejsze decyzje,
  • pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Share This