Europejskie wytyczne dotyczące umiejętności - EMCC

EMCC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska opublikowała Program umiejętności UE, w której podkreśla się znaczenie umiejętności w okresie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz w kontekście zmian demograficznych i kryzysu COVID-19.
EMCC uważa, że mentoring, coaching i superwizja (w zakresie mentoringu i coachingu) mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że każdy Europejczyk poczuje się pewniej, przygotowując siebie i pracowników do radzenia sobie ze zmianami.
Przeczytaj nasze stanowisko, aby dowiedzieć się, dlaczego chcemy przystąpić do Paktu na rzecz umiejętności i możemy przyczynić się do integracji europejskiej siły roboczej.

Więcej na ten tema na stronie EMCC Global

Share This